Outsideren holdt generalforsamling 26.5.

Det var en generalforsamling, hvor mange forskellige emner omkring vores nutid og fremtid kom op at vende. At lave blad om psykiatrien er ikke nemt. Her er et uddrag af den afgående formands beretning:  ...