Outsideren holdt generalforsamling 26.5.

Det var en generalforsamling, hvor mange forskellige emner omkring vores nutid og fremtid kom op at vende. At lave blad om psykiatrien er ikke nemt.

Her er et uddrag af den afgående formands beretning:  

Der har været arbejdet på en folder, vi kan bruge når vi søger fonde. Der har været arbejdet på en antologi, vi vil færdiggøre som led i et undervisningsmateriale. Det allervigtigste har nok været færdiggørelsen af udskrivningsguiden, som jeg ved, at vores leder Klavs Serup Rasmussen har lagt et stor del af sin sjæl i. Vigtigt i forbindelse med den har været samarbejdet med forskellige andre organisationer på psykiatriområdet.

Det er desværre ellers et område, som har svært med at tale med én tunge, hvilket tit fører til, at området har det med at blive overset. Stor social bevågenhed har mange grupper, men det at blive psykisk syg og det at varetage denne gruppes opgaver anses åbenbart ikke for en opgave, som et ledende partimedlem ønsker at lægge så meget navn til, så området oprustes. Måske det er den tendens, som vi selv mærker det i afslaget på vores mange ansøgninger til diverse fonde og tilskudsgivere, som tilsyneladende anser os for gale og useriøse. Derfor hellere giver pengene til en overlæge eller forsker.   

På foreningens vegne

Svend Balle, afgående formand for Foreningen Outsideren

Du kan læse hele referatet af generalforsamlingen her