Det misbrugsfri tilbud

På bostedet Sundbygård på Amager oplever man et markant stigende misbrug, hvor bl.a kokain og heroin vinder frem. Efter ønske fra beboerne har bostedet derfor etableret en misbrugsfri afdeling. Outsideren har talt med to ansatte og en beboer på Sundbygård om misbrugsproblemet og den misbrugsfri afdeling.

Fra Tidsskriftet Outsideren nr. 63 / Af Dorthe Raffenberg og Morten Koue Jensen

I begyndelsen af januar 2008 var der en række historier i medierne om stigende misbrug på landets psykiatriske institutioner. Flere psykiatere meldte misbrugsalarm og en række lokalpolitikere landet over lovede at undersøge problemets omfang.

For ansatte og beboere på bostedet Sundbygaard på Amager kom kritikken ikke som den store overraskelse. Ifølge Jesper Holbæk, der har arbejdet på Sundbygård i ti år og nu er centerchef på tredje år, har man længe været vidne til beboernes stigende misbrug af både stoffer og alkohol. Udviklingen i misbruget skyldes, at stofferne er blevet både billigere og mere tilgængelige, mens den kriminalitet, beboerne laver for at få råd til stofferne, mest foregår ude i byen og ikke på Sundbygård, lyder centerlederens beskrivelse.

Alkoholmisbruget er mest udbredt blandt bostedets ældre beboere, mens de unge beboere også ryger hash. Nogen af de unge tager også hårdere stoffer som amfetamin og kokain, og enkelte bruger også rygeheroin. De beboere, som har et blandingsmisbrug, er i perioder så påvirkede, at de hverken kan passe deres skole, gå i motionscenter eller i caféen på Sundbygård, siger Jesper Holbæk.

Okay med et par øl

For at imødegå misbrugsproblemet har bostedet for fire år siden etableret en udviklingsafdeling, hvor indsatsen mod stofmisbrug i system er sat i system. Udviklingsafdelingen består af tre psykologer, som misbrugerne har mulighed for at tale med. Beboerne kan også få rådgivning af deres kontaktpersoner, og indsatsen har alt i alt været effektiv, siger Jesper Holbæk.

Som del af indsatsen har Sundbygård også etableret en hel misbrugsfri afdeling (bolig 6), som er for beboere, der er trætte at bo på afdeling med en eller flere misbrugere. Man skal have boet ét år på Sundbygård for at blive godkendt til misbrugsfri-afdelingen, hvor der er plads til i alt 15 beboere.

For at få plads på afdelingen skal beboeren også underskrive to kontrakter. Den ene er en misbrugsfri kontrakt, hvor beboeren forpligter sig til ikke at have et nævneværdig forbrug af stoffer og alkohol. Beboerne må gerne gå i byen og få et par øl, men skal, om muligt, gå lige hjem – og udvikler beboeren hen af vejen et misbrug, kommer han/hun straks i konsultation hos udviklingsteamet.

Den anden kontrakt er en pædagogisk kontrakt, hvor beboeren bl.a. får tildelt en kontaktperson. Man forpligter sig også til at deltage i et fællesmøde på to timer hver fjortende dag samt deltage i et halv times beboermøde om aftenen med aftenvagterne. Her er der mødepligt, selv om man måske har en dårlig dag. To gange om året er det muligt at bede om en ny kontaktperson.

Voldsomme skænderier

Marianne på 27 år har nu boet to år på den misbrugsfri afdeling, og det var en lettelse for hende at flytte ind på afdelingen. På hendes tidligere afdeling havde hun en nabo, der havde et misbrug af både stoffer og alkohol. Naboen spillede ofte høj musik, og hun blev tit bange, fordi vedkommende ofte havde voldsomme skænderier med personalet. Derfor var det en befrielse at komme til mere rolige omgivelser, fortæller hun.

Men indflytningsfasen var svær. Man skulle vænne sig til ansvaret og til de krav, der blev stillet på den misbrugsfri afdeling, siger hun. Eksempelvis skal beboerne være med til at købe ind og lave mad. For ellers står menuen blot på pasta og ketchup, hvilket er noget beboerne selv har besluttet. Ansvaret og reglerne gør derfor, at man vokser med opgaven og får mere selvtillid, hvilket giver fred til at vokse og udvikle sig, fortæller Marianne.

Beboerne fik ideen

Henriette er ergoterapeut og arbejder på den misbrugsfri afdeling. Hun har tidligere arbejdet på afdelingen på Sundbygaard for dobbeltdiagnoser, og synes der er stor forskel på miljøet på den misbrugsfri afdeling og på resten af Sundbygård. På den misbrugsfri afdeling er der et langt bedre psykisk miljø, som bl.a. giver sig udtryk i bedre dialog mellem beboerne, kontaktpersonerne og personalet. Personalet ser i højere grad beboerne som ligestillede, voksne mennesker, fortæller Henriette.

Den misbrugsfri afdeling på Sundbygaard blev etableret, efter at de misbrugsfri beboere havde klaget deres nød i et avis-læserbrev samt til den daværende, ansvarlige borgmester i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning, Bo Asmus Kejldgaard (SF). Så initiativ betaler sig, afslutter Jesper Holbæk.

Læs om forsøget med at give beboerne ansvaret tilbage