Kom til generalforsamling 26.5. kl. 17

 Outsideren er en forening med en bestyrelse. Alle vores medlemmer er dem, der abonnerer på tidsskriftet. Hvis du abonnerer, har du muligheden for at deltage i generalforsamlingen, som er torsdag 26.5. kl. 17.

Du kan finde vores vedtægter ved at klikke på “Hvem er vi” øverst på siden.   

Vores dagsorden til generalforsamlingen følger vedtægterne.

Generalforsamlingen finder sted i vores lokaler: Bragesgade 10, 1.sal,

2200 København N

Her er dagsorden i korte stikord:
 
1.  Valg af dirigent.
2.  Valg af referent.
3.  Formandens beretning. 
4.  Virksomhedens beretning. 
5.  Revisorens fremlægning af virksomhedens regnskaber.
6.  Fremlægning af virksomhedens budget.  
 – herunder fastsættelse af kontingent, abonnementsprisen 
7.  Indkomne forslag. 
8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
9. Valg af revisorer.  
10. Evt.
Vi håber på godt fremmøde. Der vil blive serveret en kort anretning.

På foreningens vegne

Svend Balle, formand for Foreningen Outsideren