Konference om brugerdeltagelse i Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens  Psykiatri afholder konference om brugerdeltagelse:

Vi ved, at brugerinddragelse skaber bedre patientforløb – både i forhold til patienternes tilfredshed og oplevelse af psykiatrien og i forhold til behandlingseffekt og recovery.

Derfor holder vi nu en konference, der sætter brugerdeltagelse i RHP på dagsorden, og som vil sætte spot på de mange, gode og innovative eksempler, der er på brugerdeltagelse i RHP.

Konferencens målgruppe er politikere, patienter, pårørende, ledere og medarbejdere.

På konferencen præsenteres den kommende strategi for brugerdeltagelse og konkrete erfaringer med brugerdeltagelse i Region Hovedstadens Psykiatri. De konkrete erfaringer skal være med til at byde ind med svar på hvilke faglige, organisatoriske og kulturelle udfordringer og muligheder vi står overfor? Hvordan ser disse udfordringer og muligheder ud fra et medarbejder-, patient- og pårørendeperspektiv? Hvilke gode erfaringer, metoder og resultater kender vi til, og hvad skal der til for at implementere dem?

Praksiseksempler på brugerdeltagelse i RHP, som præsenteres på konferencen, vil bl.a. være:

  • Medarbejdere med brugerbaggrund i døgnafsnit
  • Fælles beslutninger (Shared Decision Making)
  • Udskrivningsguiden
  • Recovery-undervisning

Udover at skabe motivation, viden og læring på baggrund af de initiativer, der er i gang, er et parallelt spor at drøftelse dilemmaer og udfordringer ved brugerdeltagelse i psykiatrien.

Dato: den 26. august kl. 12:00-16:00 (indskrivning & sandwich kl. 11.30)

Sted: Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Program

11.30: Indskrivning & sandwich

12:00: Velkommen v. Arly Eskildsen, formand for psykiatriudvalget i Region Hovedstaden

12:15: Brugerdeltagelse i Region Hovedstadens Psykiatri v. Anne Hertz, kst. Vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri

12:30: Hvorfor er brugerinddragelse vigtigt – og hvad er de nye tendenser? Dialogisk oplæg v. Pernille Jensen & Klavs Serup Rasmussen

– Spørgsmål til refleksion og debat i plenum

13:15: Pause

13:45: Præsentation & drøftelse af gode og innovative eksempler på brugerdeltagelse i Region Hovedstadens Psykiatri

15:45: Afrunding v. Arly Eskildsen, formand for psykiatriudvalget

16:00: Tak for i dag

 

Tilmelding via Region Hovedstadens Psykiatris hjemmeside.