Jobopslag: Projektmedarbejder med brugerbaggrund

Projektmedarbejder med brugerbaggrund

Kompetencecenter for rehabilitering

Region Hovedstadens Psykiatri søger projektmedarbejder med brugerbaggrund

Til projektet Momentum – fælles beslutninger og recovery søges en projektmedarbejder med brugerbaggrund, der kan bidrage med undervisning og implementering i projektets tre pilotafdelinger. Der er tale om en midlertidig stilling frem til udgangen af april 2014.

Opgaven – hvem er vi?

Momentum – fælles beslutninger og recovery består i udvikling og afprøvning af en smartphone app, der skal understøtte patienters indflydelse på egen behandling og livssituation.

Som projektmedarbejder vil du indgå i et support-team bestående af bl.a. andre medarbejdere med brugerbaggrund. Teamet støtter generelt afprøvningen af app’en – via undervisning, formidling og support af patienter og personale i brug af app’en.

Projektmedarbejderen bliver tilknyttet Kompetencecentret for Rehabilitering og Recovery. Centret beskæftiger sig med undervisning, udvikling og forskning indenfor rehabilitering og recovery og har til huse på Psykiatrisk Center Ballerup.

Ansøgerens profil – hvem er du?

Du har lyst til og evner til mentorarbejde med fokus på de personer, du skal hjælpe. Som person har du gode samarbejdsevner og et helhedsorienteret syn på behandling og rehabilitering. Og så forventer vi:

  • Du har erfaringer og lyst til at undervise og formidle
  • Du er udviklingsorienteret og faciliterende
  • Fortrolig med moderne teknologi

Vilkårene – hvad tilbyder vi?

Du vil få oplæring og indgå i et kollegialt fællesskab og i et mentornetværk med sparring og supervision.

Den ugentlige arbejdstid er 12-20 timer. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Tiltrædelse så hurtigt som muligt.

Du kan få flere oplysninger om stillingerne hos:
projektleder, seniorforsker Lisa Korsbek, tlf. 40 12 23 79
projektmedarbejder Esben Sandvik Tønder, tlf. 24 98 05 48
leder af Kompetencecentret Lone Petersen, tlf. 21 99 57 43.

Ansøgning – er du interesseret?

Så send din ansøgning og CV online senest:
Torsdag den 5. september 2013.

Læs mere på hjemmesiden: http://www.psykiatri-ballerup.dk.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 38.

Se jobopslaget her