Møde om særnummer om tvang i psykiatrien

Har du oplevet tvang i psykiatrien? Har du udøvet tvang i psykiatrien? Har du en idé til en artikel om tvang i psykiatrien? Hvis du vil fortælle om tvang i psykiatrien, så kontakt Grethe Nielsen på gkn@outsideren.dknybæltefik

Vi er ved at lave et særnummer om tvang i psykiatrien, som udkommer i 2014. Målet med særnummeret er, at det skal sendes ud til psykiatriske afdelinger, både til personalet og patienterne, at det skal ud til distriktspsykiatrierne og psykinfoerne. Derudover skal det sendes til sundhedsordførerne/sundhedsministeren og medierne. Formålet med særnummeret er at belyse så mange sider af tvang som muligt og at skabe grundlag for debat.

Status på Projekt særnummer om tvang i psykiatrien er, at vi nu arbejder videre med at fordele artikler mellem os, og vi holder et møde torsdag den 14. november kl. 10-12, hvor vi snakker om artiklerne og fordeler opgaver. I er meget velkomne, selvom I ikke deltog i workshoppen.

Her er de forslag, der var oppe at vende til workshoppen.  I er meget velkomne til at finde på egne forslag.
Tvangsmedicinering

Digte

Nye historier om bæltefix

Interview med tidligere ansatte

Interview med ansat 

Interview med psykolog

Alternativer til tvang

Drømmefiksering 

Interview med pårørende

Hvordan snakker man med patienten?

Forskning

Voxpop

Interview med undervisere i bæltefix 

Tvang betinget af køn

Magt som begreb/filosofisk tilgang 

Interview med psykiatribrugere

Patient vs. personale

Interview med politiker 

Interview med magtfuld person

Gennembrudsprojeket

Visuelt: Bælterum, skilte, skemaer, collage