Nyt møde om tvang i psykiatrien den 28. november

nybæltefik
Tegning: Mette-Marie Riel

Har du oplevet tvang i psykiatrien? Har du udøvet tvang i psykiatrien? Har du en idé til en artikel om tvang i psykiatrien? Hvis du vil fortælle om tvang i psykiatrien, så kontakt Grethe Nielsen på gkn@outsideren.dk

Vi er ved at lave et særnummer om tvang i psykiatrien, som udkommer i 2014. Målet med særnummeret er, at det skal sendes ud til psykiatriske afdelinger, både til personalet og patienterne, at det skal ud til distriktspsykiatrierne og psykinfoerne. Derudover skal det sendes til sundhedsordførerne/sundhedsministeren og medierne. Formålet med særnummeret er at belyse så mange sider af tvang som muligt og at skabe grundlag for debat.

Status på Projekt særnummer af Outsideren om tvang i psykiatrien er, at vi nu arbejder videre med at fordele artikler mellem os, og vi holder et nyt møde om særnummeret om tvang i psykiatrien torsdag den 28. november kl. 10-12. Her snakker vi om de forskellige forslag til artikler og fordeler arbejdsopgaver. Du er meget velkommen, selvom du hverken har deltaget i workshoppen eller mødet den 14. november. Du er også velkommen, selvom du ikke vil skrive, men blot har idéer til artikler.

I dag satte vi flere ord på forslagene og sorterede dem. Her er listen over emner:

Interview med tidligere ansat
En der har udøvet tvang
Interview med ansat
Ana som var her til workshoppen.
PC Ballerup, da Grethe har kontakt til dem.
En der har udøvet tvang.
Interview med psykolog

Gennembrudsprojeket
Grethe har kontakt med PC Ballerup, der som en del af Gennembrudsprojektet er i gang med at lave en tvangsfri afdeling.

Magt som begreb/filosofisk

Interview med magtfuld person
Interview med politiker
Grethe interviewer Özlem Sara Cekic

Interview med pårørende
Der er en pårørende, som har meldt sig, og som vil skrive en artikel om sin datter. Grethe har kontakt til hende.

Visuelt: Bælterum, skilte, skemaer, collage
Grethe kan evt. aftale med PC Ballerup, nu hvor hun har kontakt til dem.
Opgave for Foto-teamet?

Interview med psykiatribrugere
Nye historier om bæltefix
Vi kan evt. bruge de gamle, hvis vi ikke får nogen nye historier. Vi efterlyser nye historier.

Digte
Har Dy et digt?
Vi har fået et digt tilsendt, som har været trykt i LAP-bladet. Trykker vi det, når det har været udgivet før?

Drømmefiksering
Ane Kirstine har set en på Facebook, som har udtalt sig om noget i den retning. Hun vil kontakte vedkommende.
Udgangspunkt i virkelig fiksering, hvordan kunne det være gjort bedre?
Ane Kirstine vil gerne spørge folk.

Patient vs. personale
Hvordan snakker man med patienten?
Hvordan vil patienter snakkes til?
Hvordan snakker en ansat til patienten?

Forskning
Undersøgelser om tvang
Alternativer til tvang
Hvad gør man i udlandet? (Fx Finland, England og Italien)

Tvang betinget af køn
At man bliver set på forskelligt, behandlet forskelligt afhængig af køn og fysik.

Voxpop
Folk på gaden om tvang i psykiatrien.

Interview med undervisere i bæltefik
Bæltefikseringsundervisningsvideoer på Youtube

Man kan anmelde videoer

Tvangsmedicinering