Arrangement: Er den frie ordinationsret ved at blive kvalt? »Off-label« brug – skandale eller nødvendighed?

Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) inviterer til debat den 4. februar 2014

Sovepiller til børn. Mavesårsmedicin til igangsættelse af fødsler. Millionudbetalinger fra industrien i USA for at markedsføre til ikke-godkendte indikationer. Hvor går grænserne for den »frie ordinationsret«?

Debat

Er »off-label« brug en skandale, eller en nødvendighed?
Når reglerne forhindrer både industri og myndigheder i at informere om off-label brug, hvor skal lægerne så hente deres information? Er der virkelig fri ordinationsret i Danmark, eller findes der efterhånden så mange begrænsninger (tilskud, udleveringsbestemmelser, regler, vejledninger, retningslinjer mv.) at begrebet er mere skåltale end flotte ord? Bliver lægekunsten kvalt af stramme rammer for ordinationsretten? Eller skal man netop begrænse ordinationsretten for at sikre rationel farmakoterapi, f.eks. på antibiotikaområdet? Hvad er formålet med lange og kostbare processer for at få godkendt indikationer, hvis der alligevel er frit spil for lægerne efter markedsføringen? Mister industrien incitament til udvikling ved udbredt off-label brug? Hvorfor er det kun lægemiddelindustrien, der kan søge om indikationer, og hvordan kan vi systematisk få viden om de indikationer, der ikke blev godkendt?
Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) inviterer fagfolk, patienter, offentlighed, medier, lægemiddelindustri og myndigheder til debat om disse sprængfarlige spørgsmål.

Tidspunkt:
Tirsdag den 4. februar kl. 13.30-16.30.
Sted:
Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6,
1601 København V.

Program:
13.30-13.50 Hvad betyder off-label og hvor »fri« er ordinationsretten?
Søren Brostrøm, enhedschef, Sundhedsstyrelsen, chef for IRF
13.50-14.10 Hvorfor er man nødt til at gå off-label for at være en god læge?
En frontlinjehistorie fra obstetrikken
Karen Reinhold Wøjdemann, næstformand,
Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
14.10-14.30 Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer?
Begrænser RADS den frie ordinationsret?
Svend Hartling, formand, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin
14.30-15.00 Kaffepause
15.00-15.20 Hvorfor er det så vigtigt at holde fast i de godkendte indikationer?
Hvad mener industrien om off-label brug?
Ida Sofie Jensen, koncernchef, Lægemiddelindustriforeningen
15.20-15.40 Er den frie ordinationsret truet?
Mads Koch Hansen, formand, Lægeforeningen
15.40-16.30 Paneldebat

Tilmelding:
Send en mail til irf@dkma.dk med angivelse af navn, titel og arbejdssted.