Det Nationale Peer Netværk søger projektleder

Det Nationale Peer Netværk søger projektleder

Styregruppen for Peer Netværket

Vil du stå i spidsen for et banebrydende nyt netværk i Danmark? Har du erfaring med projektledelse og økonomistyring, gode samarbejdsevner, samt personlige erfaringer med psykiatri og recovery, kan du meget vel være den helt rette til stillingen.

Arbejdssted kan være i en af landets større byer.

Om netværket
Det Nationale Peer Netværk er en ny organisation, der har til formål at støtte peer-støtte medarbejdere rundt omkring i landet gennem netværksdannelse, fagligt fællesskab, sparring og rådgivning. Netværket er blevet muliggjort gennem satspuljemidler til styrkelse af brugen af peer-støtte medarbejdere i de kommunale og regionale indsatser for mennesker med psykiske vanskeligheder. Netværket arbejder bl.a. tæt sammen med tre satspuljeprojekter, der skal afprøve brugen af peer-støtte medarbejdere i regioner og kommuner frem til juni 2018.

Projektlederstillingen
Konkret skal projektlederen stå i spidsen for etablering og ledelse af netværket bl.a. gennem facilitering af kompetenceudvikling og netværksdannelse på nationalt og regionalt niveau, og gennem afvikling af konkrete aktiviteter som f.eks. landsdækkende og efterfølgende årlige landsdelsopdelte peer træf. Som leder af netværket har du det daglige ansvar for:

  • Fremdrift i forhold til netværkets tids- og aktivitetsplan
  • Netværkets økonomi
  • Dokumentation af aktiviteter.

Der vil være en del udadvendt kommunikationsarbejde knyttet til stillingen, og en forventning om løbende vidensopsamling og vidensformidling, bl.a. input til Socialstyrelsen. Foruden projektlederen vil netværket ansætte tre landsdelskoordinatorer på deltid til det daglige arbejde. Du vil som projektleder skulle lede disse medarbejdere for at sikre at projektets målsætninger opfyldes.

Din profil
Vi forventer, at du:

  • Har dokumenteret erfaring i projektledelse og -styring
  • Har erfaring med organisationsarbejde og et samskabende samarbejde mellem mange forskellige aktører og interessenter, gerne fra tidligere arbejde i brugerorganisationer i psykiatrien
  • Kan facilitere, rammesætte og skabe fremdrift i et nyt projekt samt omsætte mål til konkrete resultater
  • Har viden om peer-støtte og recovery-tilgangen samt gerne erfaringskompetencer inden for psykiatri og recovery
  • Er en solid formidler i skrift og tale
  • Er opsøgende på at skabe netværk med mange forskellige interessenter

Derudover lægger vi vægt på, at du har et godt kendskab til organisationer inden for psykiatrien, såvel frivillige eller brugerdrevne som kommunale og regionale tilbud.

Din daglige arbejdsplads vil blive etableret i en af landets større byer, afhængigt af hvor du selv bor. Derudover må der forventes en del rejseaktivitet i forbindelse med stillingen.

Som projektleder refererer du til Styregruppen for Det Nationale Peer Netværk, som bl.a. består af repræsentanter for Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP), SIND, Foreningen Outsideren, Gallo Huset, samt Vendepunkter Recovery Lab.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår efter nærmere aftale. Stillingen er på 37 timer ugentligt med tiltrædelse senest 1. maj.

Stillingen er tidsbegrænset til og med juni 2018.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:
Klavs Serup: 2396 4953
Andreas Kilden: 2757 4671
Hanne Wiingaard: 2163 7314
Du kan downloade netværkets projektbeskrivelse på følgende link:
http://goo.gl/5km1aa

Ansøgning:
Send din ansøgning, dit CV samt eventuel dokumentation så vi har det i hænde senest 16. marts til Det Nationale Peer Netværk, co. LAP, Store Glasvej 49, 5000 Odense C, e-mail:
peernetdk@gmail.com

Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 13.

Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Vi glæder os til at læse din ansøgning

De bedste hilsener
Det Nationale Peer Netværk