Illustration: Makerbook

Tankernes vidunderlige kræfter

I denne artikel diskuterer Sine Thomsen, hvordan man med træning kan styre sine tanker og vende det negative til noget positivt.

 

Af Sine Kathrine Laulund Thomsen

Tanker er en mærkelig størrelse. De kommer og går, er gode og dårlige, gavnlige eller skadelige. Mennesket tænker konstant over det ene eller det andet og bruger enormt meget tid på at bekymre sig – især over irrelevante emner, som det alligevel ikke er i menneskets magt at prøve at løse. Problemet opstår, når tankerne får magten over én og dermed styrer, hvad der går igennem ens hovede. Især psykisk sårbare har en stor tendens til at have en masse tanker – nogen har sågar tankemylder. Men kan man selv ændre ens tanker? Kan individet selv kontrollere, hvilke tanker han eller hun får poppet op i hovedet?

At styre sine tanker
“Ja, du kan selv styre dine tanker”, lyder det fra flere forskere, bl.a. forskeren Bruce Lipton, der er kendt for bogen “Intelligente celler”. Du har selv magt over, hvorvidt du vil have flest positive, brugbare tanker eller skadelige, negative. Du besidder en magt over din egen krop og sågar også over dit eget hovede, og derfor står det mennesket frit for at vende de negative tanker, der dukker op, om til positive. Alle mennesker kender til forskellige destruktive tanker om, at man er grim, uduelig, tyk osv., men færre kender til, at deres tanker rent faktisk indeholder gavnligt positivt stof i form af, at man er smuk, dygtig, klog osv.

Hvis man dykker lidt længere ind i hovedet, sker der op til flere mekanismer, når et individ flere gange fortæller sig selv, at han eller hun er grim, dum eller tyk – cellerne bliver påvirket!  Mange kender til placebo-effekten, hvor man bilder folk ind, at de f.eks. har fået medicin, der gør dem raske, og hvor de kort tid efter føler sig raske, selv om den medicin, de har fået, var fyldt med f.eks. vand. Tanker kan altså flytte bjerge, som det kendte ordsprog lyder, men er der noget bag ordene? Kan tankerne rent faktisk gøre en forskel på vores fysisk og psykiske velværd?

Cellerne kan ”høre”
Ifølge forsker Bruce Lipton kan dine tanker – de stærkeste af dem – ændre dit helbred og i det hele taget hele den måde, du ser verden på. Cellerne kan nemlig “høre”. Hvert eneste celle i din krop opfanger den negativitet, der strømmer fra dine tanker længere ind i cellerne, gennem cellemembranen, hver eneste gang du kritiserer dig selv – eller omvendt opfanger positiviteten, når du roser dig selv. Forestil dig, at du stiller et lille barn foran dig. Dette barn repræsenterer en celle i din krop. Hvad ville der ske, hvis du begyndte at sige til hende, at hun var grim, tyk, uduelig osv.? Hun ville højst sandsynlig blive trist, måske græde, men i hvert fald få en trist og “grå” udstråling. Det samme sker på celleplan. Cellen får det dårligt og påvirker dermed menneskets fysiske og psykiske helbred.

Japanske forsøg med iskrystaller
Der er lavet flere forsøg, der bekræfter denne teori – bl.a. med vandmolekyler, Den japanske forsker, Dr. Masaru Emoto, har lavet flere forsøg med vand for at påvise, hvad der sker med menneskets krop, når den udsættes for negativitet. Han undrede sig over, at når man frøs vand ned, der kom fra floder og søer i storbyer og lignende, så blev krystallerne grimme, misdannede og grå. Men hvis han tog vand fra uberørte søer, der lå i rolige landsbyer, dannede der sig smukke krystaller. Han placerede derfor flere vandglas i forskellige “situationer”, dvs. et glas blev placeret et sted, hvor folk råbte og talte negativt til hinanden. Resultatet var chokerende, når man frøs vandet ned, og vandmolekylerne dermed dannede krystaller. Krystallerne blev nemlig grimme og misdannede. Omvendt lavede han et forsøg, hvor vand blev placeret i et positivt miljø, hvor man spillede smuk, klassisk musik og snakkede positivt og kærligt. Resultatet var igen ikke til at tage fejl af: Krystallerne blev smukke og perfekte.

Man kan derfor undre sig over, hvad der i lignende situationer sker med menneskets krop, som jo består af 70 pct. vand. Kan det tænkes, at vores molekyler og celler reagerer på negativitet og positivitet?

Med træning kan vi vende negativt til positivt
Mennesket kan i mange sammenhænge sammenlignes med dette forsøg, men for at tydeliggøre det endnu mere kan kroppen også sammenlignes med en computer. Vores krop gør, hvad vi beder den om, og det samme gør vores tanker og psyke, hvis man er stærk og tydelig nok. Alle de oplevelser vi har haft i vores liv – gode som dårlige – bliver kodet ind i vores hjerne og gemt som noget negativt eller positivt. Forskellen på os og en computer er bare, at vi ikke kan slette vore minder, men at vi med meget træning kan vende de negative om til positive.

Det er dog meget svært for sådanne vanedyr som mennesket at lave om på disse ting, især når det handler om at lave om på noget, der er så indprentet i individet, at det måske endda er gået i arv, som vi ser ved mange psykiske sindslidelser. Men det kan lade sig gøre, lyder det fra Bruce Lipton. Det at snakke til sin underbevidsthed – og dermed få vendt så meget negativt som muligt om til noget positivt – er vejen frem til at se tankernes vidunderlige kræfter.