Socialpsykiatriske tilbud i København er reddet: ”Det er en utrolig lettelse”

Fire socialpsykiatriske tilbud, som vi tidligere har beskrevet som værende i farezonen for at blive sparet væk, kommer til at overleve. Spareforslaget var en del af de årlige drøftelser om besparelser på 1,2 % til effektivisering og demografisk udvikling

Af Jakob Rerup

Flere af Københavns psykisk udsatte borgere kan ånde lettet op. Deres yndlingsværesteder, hvor de kan være sammen med ligesindede borgere, bliver alligevel ikke nedlagt.
Under budgetforhandlingerne i april skrev Outsideren, at blandt andet Bogstøtten under Fountainhouse, SINDs Psykologrådgivning, samværs- og aktivitetscenteret Mamma Mia samt café og værestedet Lille Skole for Voksne var i risiko for at lukke, men alle er gået fri for besparelserne.

Det betyder blandt andet, at de studerende, der trods en psykisk lidelse forsøger at færdiggøre en uddannelse, kan være tilfredse med udfaldet. De kan nu fortsætte med hjælp fra Bogstøtten, som er en del af Fountainhouse, der har specialiseret sig i rehabilitering for mennesker med psykiske lidelser. Sidste år færdiggjorde 26 ud af 82 brugere af Bogstøtten en videregående uddannelse. De fleste på universitetsniveau.

Også Mamma Mia og tilbuddet Lilleskole for Voksne går fri af besparelserne. Det er to tilbud, som giver en undervisning, der er skræddersyet til folk med psykiske problemer og særlige behov, som der skal tages højde for i undervisningen. Det er derfor en glædens stund for københavnere, der støtter uddannelse og hjælp til folk med psykiske problemer.

Vi har holdt vejret
– Jeg er lettet. Jeg er glad for, at politikerne har lyttet til os. Det betyder, at jeg får lov til at beholde det liv, som jeg har fået opbygget de sidste år i min tid på Mamma Mia, siger Tina B, der er brugerrepræsentant for aktivitetscentret Mamma Mia.

også ledelsen hos Mamma Mia er lettet:

­– Først og fremmest er jeg glad på alle brugernes vegne. Det betyder, at Mamma Mia kan fortsætte med at være en vigtig faktor i socialpsykiatrien i Nordvest. Både som et sted til at opbygge relationer, som langt hen ad vejen er forudsætningen for udvikling, men også som et stede, hvor der er plads til forskelligheder og mange måder at indgå i stedet på, siger lederen af Mamma Mia, Henrik Gundersen.

Hos SINDs psykologrådgivning er der også glæde:

­– Det er en utrolig lettelse. Vi har på en gang både holdt vejret og taget dybe vejrtrækninger i et par måneder, derfor er det en stor lettelse nu at kunne fortsætte vores arbejde. Det er utroligt glædeligt, at vi fortsat kan være et unikke helle for sårbare borgere og pårørende, siger lederen af SINDs psykologrådgivning, Kim Bonnesen.

Psykiatrien er et omkostningsfyldt dilemma for samfundet, og koster hvert år samfundet 55 mia. kr. i tabt produktion, sygefravær, nedsat arbejdsfunktion og forskellige overførselsindkomster som førtidspension og kontanthjælp