Ny digtsamling: Jeg vil gerne tildeles ridderkorset for min eminente elskovskunst

Jesus Almodovar har været elev på Outsiderens skriveskole og er aktuel med digtsamlingen ”Jeg vil gerne tildeles ridderkorset for min eminente elskovskunst”. Outsideren har talt med Jesus Almodovar om digtsamlingen, der er udgivet af forlaget Baggaardsbaroner og sælges via deres hjemmeside for 98 kr. I værket stifter læseren bekendtskab med et digterjeg, der efter syv måneders indlæggelse på en psykiatrisk afdeling efterfølgende møder en kvinde, som digterjeget indleder et kærlighedsforhold til

Af Mikkel Sjølund

Outsiderens skriveskole er et gratis tilbud til alle, som har lyst til at prøve kræfter med litteratur. Skolen har givet Jesus Almodovar en indsigt i de kunstneriske processer, inspiration fra de andre deltagere og en uundværlig forståelse af hans skrift og dens identitet.

– Skriveskolen har bidraget med en forståelse af min egen skrift og dens identitet. En etablering af en digterisk retning har under mit virke som elev præsenteret sig i min skrift, hvor en rytmisk kadences naturlige toner og farver er blevet skriftliggjort. Udover en forståelse af kunstneriske processer har skriveskolen også været præget af en masse dygtige og inspirerende mennesker og deres tekster. Et mødested, hvor litteraturen er blevet analyseret og vurderet på litteraturens egne præmisser, forklarer han.

Inspirerende og lærerigt samarbejde
I virkeligheden er der tale om to digtsamlinger, der omhandlede de samme tematikker, som er blevet redigeret til én digtsamling. Thomas Søgaard Boström, som er underviser på Outsiderens skriveskole, var en vigtig sparringspartner, inden manuskriptet blev antaget af Baggaardsbaroner.

– I takt med min skrifts udvikling var jeg så heldig at kunne sparre med forfatter og billedkunstner Thomas Søgaard Boström. Efter at manuskripterne blev antaget af Baggaardsbaroner, indgik vi et tæt samarbejde, hvor jeg skrev de to manuskripter sammen til et. Efterfølgende har jeg sammen med forlaget redigeret i værket og samarbejdet om skrifttype og bogens kunstneriske udtryk. Et samarbejde som for mit vedkommende har været meget inspirerende og lærerigt.

Livets eksistentialer
Under forløbet blev det klart, at der var flere dybder og facetter i det end det inspirerende og lærerige, nemlig at udforske og forholde sig til det grundlæggende ved menneskets måde at være på – livets eksistentialer.

– Inden de to digtsamlinger blev antaget af Baggaardsbaroner, arbejdede jeg systematisk og koncentreret omkring min skrifts rytmik og digterjegets autenticitet. Et handlingsforløb skrev sig naturligt frem, og digtenes narrativer oplevede jeg inspirerende og blev en åbning til livets eksistentialer.

Hengivenhed til sprogets udstrækning, det observerede og nutidige
Digtsamling har et meget æstetisk, kunstnerisk og visuelt udtryk, hvor handlingen tager afsæt i mødet med en kvinde.

– I værket stifter læseren bekendtskab med et digterjeg, der efter syv måneders indlæggelse på en psykiatrisk afdeling efterfølgende møder en kvinde, som digterjeget indleder et kærlighedsforhold til. Dermed etableres et handlingsforløb, hvor sindets eksistentialer og liv skrives frem i transcenderende strofer og vers. Der tales om en hengivenhed til sprogets udstrækning, det observerede og nutidige. Et værk, som henleder opmærksomheden på sprogets egne præmisser.

– Digtene er udsprunget af en nødvendighed, en nysgerrighed på sproget, dets rytmik og begrænsning. Et ønske om at skrive fra en yderposition, hvor livets eksistentialer og det religiøse gule lys har været centrale punkter.

Koncentreret omkring sproget og skønhed
Digtene er som sagt udsprunget af en nødvendighed, men der ligger ikke nogen bestræbelse på at tilfredsstille læserens litterære nysgerrighed eller anerkendelse. Læseren er aldrig i Jesus Almodovars bevidsthed under hans digteriske arbejde, idet hans bevidsthed er koncentreret omkring sproget og dets muligheder og skønhed i sig selv. Alligevel vil folk med kendskab til psykiatrien givetvis kunne opleve en vis genkendelse.

– Jeg anerkender, at læsere, der har stiftet bekendtskab med det psykiatriske område, måske kan genkende deres eget jeg og oplevelser fra deres liv og derigennem få en læseoplevelse.

Der tales for lidt om sprogets værdi i sig selv
Som digter lægger Jesus Almodovar meget vægt på, at ekspressionismens sproglige værdi skabes bl.a. i sammenhæng med rytmen, tonen og farven – og især i forbindelse med recitation af digtet. Sproget er i sig selv med til at udvide værket, mens et fokus på digterens eget liv, sociale status etc. indskrænker det.

– Jeg er imod tanken om, at digteren skal indtage en bestemt rolle eller position. Derimod synes jeg i den nutidige debat omkring digterens skrift og værker, at der tales for lidt om sprogets værdi i sig selv, og at sproget indeholder transcenderende elementer, som er med til at skabe et værk. Derimod oplever jeg, at en digters værk er koncentreret meget omkring digterens liv, sociale status og evt. politiske overbevisninger. Elementer som efter min mening er med til, at værket indskrænkes og ikke udvides til den værdi, værket har i sig selv.

Bogen kan erhverves i Møllegades Boghandel, Ræven Og Pindsvinet på Vesterbrogade eller bestilles via Baggaardsbaroners hjemmeside, klik her.

Jesus Almodovar har siden udgivelsen bl.a. læst op på caféer, Nørrebro Bibliotek, til temagudstjeneste om angst og på et psykiatrisk hospital. Han kommer gerne ud til et arrangement og læser op. Han kan kontaktes på følgende mail: poesi.almodovar@gmail.com

Det er også muligt at kontakte forlaget Baggaardsbaroner via deres hjemmeside: https://baggaardsbaroner.com/