Skriveskole

Skriveskole

Bemærk!

Outsiderens Skriveskole eksisterer ikke mere, men du kan deltage i Magasingruppen, hvor fokus dog er på journalistik og ikke fiktion:

https://outsideren.dk/magasingruppen/ 

 

Hver torsdag kl. 13-16
Maximalt otte elever på hvert hold
Der optages løbende nye elever

Outsideren
Sortedam Dossering 81, kl.
2100 København Ø
Kontakt Thomas, som er leder af skriveskolen: thomas@outsideren.dk

Outsiderens Skriveskole
Undervisningen på Skriveskolen er grundlæggende tilrettelagt på samme måde. Al undervisning foregår på hold af 8 elever og varer 4 timer fast hver torsdag. Undervisningen har et forårs- og efterårssemester, fra august til december og januar til juli. Der er optag hele året, hvis der er plads. Der er ingen krav om særlige kvalifikationer, blot lyst til at lære at blive klogere – og måske mere hel – igennem arbejdet med den litterære fortælling. Optagelse foregår ved en samtale med underviseren samt en prøvegang. Undervisningen er gratis.

Undervisningsgangen har den samme overordnede struktur
Underviseren stiller en ugeopgave fredag ud fra et skiftende tema, som eleverne svarer på i løbet af ugen og fremlægger for hinanden torsdag til undervisningen. Elever og underviser giver feedback og kritik. Vi arbejder med skriveøvelser, oplæsning og forfinelse og individualisering af sproget. De væsentligste aspekter er, at eleverne bliver klogere på den kreative proces, udvikler eget litteraturblik, projekt og vision (JEG arbejder med, JEG vil …), på udforskningen af eget og andres sprog, at tilegne sig viden om litteratur gennem oplæg og oplæsning af professionel litteratur. Desuden er der i undervisningen referencer til andre kunstarter som billedkunst og film.

De væsentligste aspekter af undervisningen er:

  • At blive dygtigere til at læse og skrive.
  • At blive klogere på den kreative proces og indoptage nye arbejdsmønstre.
  • Gennem et arbejde med form og indhold at udvikle eget litteraturblik, egen stil,  projekt og vision (JEG arbejder med, JEG vil …).
  • At gå på udforskning i andres skrift ved at tilegne sig viden om sprog og litteratur gennem oplæg og oplæsning af professionel litteratur.
  • At bruge egne livserfaringer til at indgå i fælles eksistentielle og samfundsrelevante samtaler, når det litterære arbejde inviterer til det.
 • At skabe nye perspektiver på sin hverdag og historie.

Desuden er der i undervisningen referencer til andre kunstarter som billedkunst og film.

På skriveskolen lærer vi i et kollektiv
Fokus er på at fremme kvaliteten af skrivningen gennem værdig og lyttende behandling af unikt materiale og hinanden frem for konkurrence. Nogle er med for at søge ind på Forfatterskoler, andre for at fortælle en smertende historie på mest oprigtig facon. Skrivning og læsning er i centrum og fungerer særlig godt i et stærkt socialt fællesskab. Det er helt ok at skrive afbud, hvis man har det skidt. Helt ok ikke have skrevet ugeopgave, hvis andet har presset sig på. Psykiatribrugeres erfaringer er guld værd. Også når de formidles som litteratur.

Vi har besøg af forfattere, digtere og forskere, tager på kunstmuseum, til oplæsningsarrangementer, tager i biografen, hvis det har relevans for litteraturen, laver sommerudflugt. Der er fast jule- og påskefrokost.

Der arbejdes løbende på en udgivelse i form af en tekstantologi. Vi er påbegyndt et arbejde med podcast, hvor tekster indlæses enkeltstående eller arbejdes sammen til en ny kunstnerisk form med reallyd og musik som stemningsskabere.

Te- og kaffe er inkluderet.

Læs også denne artikel om skriveskolen:

Din historie kan blive litteratur