Til eftertanke

I denne nytårstale går Terkel Winther i kødet på hospitalssystemets hierarki og lægernes magt. Han opfordrer til at udfordre disse autoriteter og til at kæmpe for at tage kontrol over sit eget liv.

 

Af Terkel Winther

Mange kan føle sig små og ubetydelige, når de kommer i psykiatrien eller måske på et somatisk hospital.  Underlegenheden siver ind under huden, og man mærker sin sygdom og giver den skylden. Hospitalsmurerne er høje og med røde mursten. Hospitalets monumentale bygninger udsender noget autoritært og vigtigt, og er man lille uden for murene, er man næsten endnu mindre indenfor.

Hospitalsverdenen er hierarkisk opbygget, og lægerne troner øverst på pyramiden. De er vant til at blive hyldet, og at være læge er omgærdet med respekt og status. I gamle dage rejste man sig op, når overlægen kom ind, og det er stadig sådan, at man alene på stemmen kan høre, om en person er læge. Der er noget myndigt og forklarende – noget faderligt og strengt over stemmen.

Selve behandlingen og diagnosen har man ingen indflydelse på. Lægens afgørelse har stor indflydelse på ens liv, og hvis nogen vil høre om, hvordan man er, så er lægens ord det vigtige. Mange begår vold på deres egne oplevelser, hvis lægen mener noget andet. Deres magt er stor.

Men det er en del af lægeverdenen og en del af den placering, læger har i verden og i folks bevidsthed, og her skal man passe på som patient. Det er vigtigt at vide, at inden for hospitalets vægge hersker der en anden orden end udenfor. Det er vigtigt at forstå, at følelsen af underlegenhed er en følelse, som skabes i systemer, hvor man må opgive noget selvbestemmelse – lade andre tage over for at afhjælpe et problem.

Når det er hos en bilmekaniker, er det nemt at forstå, at man må afgive indflydelse, og det er måske også nemt at forstå, at det må man også ved psykisk sygdom. Det er i virkeligheden heller ikke det, som er problemet.

Tag kontrol over dit liv
Problemet er, at den autoritære opbygning af lægeverdenen, med dens klare fordeling af magt, siver ind under huden på den, som er nederst. Man får en følelse af at have mistet indflydelse og kontrol over sit liv. Det er vigtigt at vide, at det har man ikke!

Efter et ophold på hospitalet eller efter et besøg i distrikspsykiatrien skal man bide tænderne sammen og vide med sig selv, at godt nok bestemmer det autoritære system inden for murerne, men udenfor er man sin egen herre. Underlegenhed er en bivirkning af et hierarkisk system, men der findes en kur mod det.

Læs bøger om at tage kontrol over eget liv – gå på LAPS vendepunktskurser! Gør noget, hvor du udfordrer dig selv! Gerne noget, du har fået at vide, at du nok ikke skal. Tag kontrol ved at gå imod regler, som ikke føles rigtige for dig. Bevis overfor dig selv, at du er din egen herre, og det kan du kun ved ikke at følge alle de råd, du har fået. Mærk dig selv og mærk, hvad du har brug for! Ret dig ikke nødvendigvis efter autoriteternes vejledninger, men vær modig nok til at træffe beslutninger, som går på tværs, og som føles som rigtige – for dig!

Man kan umuligt vise selvstændighed, hvis man altid gør, hvad der bliver sagt. Hver en lille ting gælder. Men gør noget, du bliver stærkere af – der er rigeligt i livet, som kan pille dig ned.

Der var engang en filosof, som påpegede en mærkværdighed. Vi er født med en fri vilje, men vi kan kun bruge vores frie vilje, hvis vi handler på tværs af reglerne. Det er jo rigtigt. Hvordan skal man vise, at man er fri, hvis man udelukkende klikker hælene sammen og gør honnør?

Det kræver mod, men det gør ondt at vokse. Det ved enhver, der kan huske, hvordan det var at have vokseværk, da man var barn.

Rigtig godt nytår og find dig ikke i at være mindre end andre – med mindre du er det!