Podcast: Tabu og fordomme

Hvorfor tabu er så udtalt i samfundet, når det kommer til psykiatri?

Denne podcast handler om personlige eksempler på tabu, som vi selv har oplevet, og vi vil give et bud på, hvad kan man gøre ved de tabuer, som er i samfundet. Vi kommer også ind på den stigma, som jeg selv pålagde samfundet.

Produceret af Troels Langemark for Outsideren og er en del af serien “Den Ydmyge Fantast”.

https://soundcloud.com/user-619405174-355614176/den-ydmyge-fantast

Musik:
“Soft inspiration” by Scott Holmes Music from Free Music Archive, CC BY-NC 4.0