Vil du blogge?

Vil du blogge?

Du kan blive en del af vores blogger-fællesskab, hvor du både kan dele ud af dine personlige beretninger og kommentere på andres. Det kan være, at du ønsker at sætte ord på dine oplevelser med psykiatrien, skabe mere forståelse af et liv med psykisk sygdom, dele din vej mod recovery eller andet. Er det noget for dig, så send en mail til vores blogredaktør på loucia@outsideren.dk med et ønsket brugernavn, og vi opretter dig som blogger.