Brobygning

Outsiderens Brobygning handler om at udvikle metoder, skabe viden og lave konkrete aktiviteter, der letter overgangene mellem det offentlige og civilsamfundets fællesskaber for psykiatribrugere og psykisk sårbare.

I en årrække har Outsideren udviklet metoder i partnerskaber med det offentlige om metodeudvikling af brobygning og modtagelse. Vi har siden foråret 2020 haft ugentlige aktiviteter i Huset for Psykisk Sundhed (HPS) på Nørrebro, der rummer Psykiatrisk Ambulatorium Nørrebro og en del af Københavns Kommunes Psykiatrienhed, og vi er i dialog med andre ambulatorier om at udbrede brobygningsaktiviteterne.

På vores brobyggende mødesteder stiller vi foreningens fællesskab og aktiviteter til rådighed i en slags overgangsrum, hvor brugere af behandlings- og støtteindsatser på en let tilgængelig og uforpligtende måde kan få kendskab til og erfaringer med at indgå i foreningsliv for psykiatribrugere.

Derfor kommer der hele tiden nye, skønne medlemmer til foreningen. Brobygning handler dog også om at bygge bro til andre foreninger og fællesskaber for psykiatribrugere. Outsiderens store netværk er her en kæmpe styrke, der gør det nemt at bygge bro til det rette sted for den enkelte.

Brobygning handler også om aktivt at dele vores viden og erfaringer med offentlige tilbud, foreninger og andre, der ønsker at bidrage til at lette adgangen til fællesskaber for flere.

Outsideren har udgivet og bidraget til flere publikationer med viden og erfaringer fra brugerperspektivet, der kan lette overgangene fra behandling til hverdagsliv i civilsamfundet. Blandt andet Udskrivningsguiden og ’Guide til et godt hverdagsliv.

Ønsker du mere specifik viden om Outsiderens brobygning, læs også:

Brobygning – Hvad virker?
Sådan bygger vi bro
Helt i eget liv