Outsideren starter nyt alternativt skrivehold: Veje til det vigtige

Veje til det vigtige er et alternativt skrivehold, hvor vi bruger vores erfaringer fra møder med psykiatrien til at finde frem til, hvad der egentligt er vigtigt for os. Vi vil ikke bare pege på alt det, vi ikke kan lide, men også undersøge, hvad vi ønsker i stedet.

Hvad vi vil og kan
Det glemmer vi nemlig ofte. Vi ved meget om, hvad vi ikke vil have, og hvad vi ikke kan, men det er sjældent, at vi får gennemtænkt, hvad vi vil, hvad vi kan, og hvad der er muligt. På Veje til det vigtige bruger vi vores egne erfaringer, gode og dårlige, til at tydeliggøre for os selv og hinanden, hvad der er vigtigt.

Her er et lille eksempel:

Du har været til et møde med en psykiater, der ikke rigtigt lyttede efter. Du bliver vred og frustreret. Du overvejer at skrive en klage.

Skabe mere lytning både hos os selv og andre
Men man kan også gøre tydeligt, hvorfor det er vigtigt at blive lyttet til, komme med eksempler på, hvordan lytning er foregået før og komme med ideer til, hvordan der kan skabes mere lytning både hos os selv og andre fremover. Hvis vi blev kede af, at man ikke lyttede til os, så er det, fordi lytning er vigtigt for os. Det er ikke at se væk fra problemerne, men at lære noget andet af dem – så dét kan komme i fokus.

Intet hjemmearbejde
Holdet er også for dig, der ikke har så meget erfaring med at skrive. Deltagelse på holdet kræver ikke hjemmearbejde. Der vil både være mindre skriveøvelser og tid til at skrive på egen tekst, mens vi er sammen, samt mulighed for videre hjælp til teksterne. Vi bliver maks otte deltagere.

Tid og sted
Vi mødes første gang til intro fredag d 7. oktober kl. 9.30-12.30. Vi mødes syv gange i alt. Sidste gang er d. 18.11. Det foregår i Outsiderens lokaler med indgang ved Heimdalsgade 37, første sal, på Nørrebro.

Facilitator
Holdet faciliteres af Nis, der er uddannet filosof og filosofisk praktiker, har arbejdet indenfor socialpsykiatrien og i forskellige psykiatri-aktivistiske foreninger. Har også peer-erfaring og er tidligere leder af Outsideren. Du kan se mere på https://narrativefilosofier.dk/om/nis


Mere info
Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig, skal du senest d. 30/9 2022 skrive til Nis på nis@outsideren.dk eller ringe på 40 37 02 34

Et skrivehold, der ruster dig til at se og sige, hvad der er vigtigst for dig