Video: Se hele Paneldebatten #StemPsyk

Optaget torsdag d. 27. oktober kl. 13 – 14.30 hos Outsideren.