Olsens digtsamling

Outsideren har modtaget en mail fra en sygeplejerske i distriktspsykiatrien, der henvendte sig på vegne af Olsen. Olsen har skrevet og tegnet digtsamlingen nedenfor. Redaktionen kender navn og kontaktoplysninger på sygeplejersken, der er kontaktperson for digteren, men ikke Olsens rigtige navn. Hans ord og billeder må stå for sig selv.

Her er mailen:

”Dette er digte skrevet af en yngre skizofren mand, der også har en dom til behandling. (Det er hans eget ønske at I oplyses om dette).
Han har ikke nogen telefon, adgang til internet og åbner ikke sin postkasse, så derfor har han bedt mig om at fremsende digte og tegninger han har lavet. Han vil gerne kendes under navnet ”Olsen”.”