Rovdrift på sårbarhed?

Sundhedsstyrelsen ønsker speciel fokus på mænds selvmord og sårbarhed. Men hvorfor det? Michael Zittergong, sexolog, borer i sagen.

Af Michael Zittergong

Hvorfor målrettet mod mænd?
Sundhedsstyrelsen opfordrer mænd til at hjælpe hinanden med psykiske problemer. God idé, tænker jeg! Det angives, at 2-3 gange flere mænd end kvinder begår selvmord. Men samtidig diagnosticeres langt flest kvinder med angst, PTSD, fobier, depression og bipolar lidelse. Så hvorfor egentlig en kampagne specielt målrettet mod mænd?

Denne artikel handler om mænd og kvinder, krig, kærlighed og sårbarhed.

Når Tudefjæs får tæsk
Misforstå mig ikke: Jeg er all in på, at mennesker deler tanker og og følelser. At vi som sociale væsener bruger hinanden, når vi er i nød. Mænd såvel som kvinder. Bemærk blot, at invitation til åbenhed kan være del af et magtspil. Dette sker i min optik ganske ofte, hvor en inviterende kvinde på den måde tager overstatus over manden og i samme instans mister respekten for ham. For hun ønsker sig en rar, men også stærk, mand, der ikke sælger ud af sin integritet blot for at please. Altså, undskyld mig … ikke et tudefjæs. Og nej tak til rovdrift på mænds sårbarhed.

At rumme en naturkatastrofe
Selv har jeg i mit liv i høj grad vist følelser og delt tanker. Og stærk angst har i nogle perioder fået mig helt i knæ. 4 indlæggelser af hver ca. 1,5 måneder er det blevet til, hvorunder jeg har følt mig ganske alene med brug for nogen til lidt snak, men mest til bare at være til stede, imens jeg red stormen af; overlevede hvad der føltes som en naturkatastrofe.

Al magt til tårer
Under mere normale omstændigheder: Overvældet af tårer kan jeg blive indimellem. I følsomme momenter med en kæreste, nære venner, til musik, alt muligt. Og fx når jeg læste ”den lille pige med svovlstikkerne” for mine (drenge)børn. Det har været godt for dem at opleve, jeg skammede mig ikke, forklarede hvorfor. Så derfor bad de mig flere gange efterfølgende om at gentage succésen, det var interessant at se far græde. Og det er jo en naturlig reaktion på en meget sørgelig fortælling,

Vreden er vigtig
Men far kunne jo også blive vred. Jeg kan. Og vrede er jo også en naturlig følelse, som børn og voksne skal kunne håndtere. Selvfølgelig i passende lave doser, ikke mindst overfor børn og i næste omgang – pardon me – kvinder. Og så bliver der plads til glæden også.

Forfriskende frit løb for tanker og følelser
Yderligere mht. mine mere eller mindre ømme følelser: I Frit Forum på det længst hedengangne site digte.dk. traf jeg en beslutning med mig selv om helt uden filter at udtrykke alle tanker og følelser. Derved bidrog jeg til skabelsen af et frugtbart, lærerigt og for mig også meget befriende kaos. Pænt så det selvfølgelig ikke altid ud, men sikken et eventyr udi menneskelighed og den dertil hørende kommunikation! Som kan anbefales til alle, der kan håndtere den slags ekstreme forhold. Åbenhed, ærlighed og direkthed.

Mænd og kvinder – hurra!
Tilbage til mænd og kvinder, hvor jeg ikke vil lægge skjul på at jeg virkelig elsker sidstnævnte. How can I not? Jeg ved, at det perfekte ikke findes. Og i denne artikel er der kun to køn. Jeg tager udgangspunktet er de biologiske forskelle, som vi ikke kan – og forhåbentlig vil – løbe fra. Fx forskellen i testosteron-niveau, som gennemgående giver mænd en lystfølelse ved aggression, som kvinder ikke i samme omfang har. Som også gør, at mænds indbyrdes kommunikation ofte foregår på en anden måde. Hvilket jo er fint, når kommunikation blot virker efter hensigten. Fred være med kampagner, som respekterer dette.

Mænd og kvinder – av og ah!
Vi skal blot forstå den magtkamp, der altid har foregået imellem mænd og kvinder. Som er en del af den tango, det spil, der holder gang i erotikken. Sex, sjov og ballade med saft og kraft i. Modsat decideret uforsonlighed plus heftig fysisk og psykisk vold, der jo desværre også udtrykker sig i den menneskelige adfærd.

Mænd, stå fast!
Og vi må undgå at mænd lader deres kommunikations-dagsorden overtage af tilsyneladende velmenende feministbevægede kvinder. Fx som jeg oplevede det  som besøgende i Mandecentret under Kulturnat København i 2022. Mandecentret, der angiveligt agerer tilflugtssted for mænd i krise. En smuk idé, der sikkert også hjælper en del. Men her mødte jeg en ren skov af kvinder, der optrådte som repræsentanter. Jeg husker ikke én eneste mandlig ditto.

Dette er en ommer – vi må møde hinanden i ligeværdige fællesskaber.

Lige? Nej. Ligeværdige? Ja!
& that’s about my message: Selvfølgelig skal vi efterstræbe, at alle 2+ køn kan være ligeværdige i samfundet. Lad derfor maskulinister møde feminister i en frasigelse af politisk-religiøse vanvidsdagsordener for de helt grundlæggende forhold. Stærke naturkræfter ønsker, at vi skal mødes. Og trods diverse bullshit: Love is in the air, så det er bare om at komme igang med at trække vejret frit, såå..

Mand+kvinde=Menneske
.. så vi rigtig kan mødes om det hele! Jeg er vist ikke religiøs – men yin, yang.. gyng, gang.. 🙂