O-tolerance, 2.0

Jeg sidder aldrig mere på nogen stole
hvor jeg ta’r mig selv i at forsvare mig
ingen anklagebænke i køkkener
aldrig mere
hvis du vil mig noget i den retning
må du stævne mig
vi mødes i en virkelig retssal
jeg har en advokat
den uvildige dommer må tale
jeg ta’r gerne 1 måned i isolation
langt hellere
end at sidde på nogen stole i nogen
køkkener
anklaget ud af det blå
uden min advokat.
MET, 09.12.23