Fordi jeg ved –

Fordi jeg ved –

At alle mine drømme går i opfyldelse

Kan jeg leve i fuldkommen tillid

Fordi jeg ved –

At alt hvad jeg forestiller mig bliver til virkelighed

Bruger jeg mit sind klogt

Fordi jeg ved –

At bøn virker

Beder jeg uophørligt

Fordi jeg ved –

At alt virker til gode for mig

Kan jeg ikke være bitter, vred eller utilgivende

Fordi jeg ved –

At Gud altid er med mig

Kan intet sekund være blottet for Hans nærvær

Fordi jeg ved –

At Gud har en plan for mig –

Kan jeg aldrig give op

Fordi jeg ved –

At Jesus har sejret over alt og sagde at ‘Det er fuldbragt’

Kan jeg hvile i, at Han allerede har ført mit liv til målet

Fordi jeg ved –

At Gud er god

Kan jeg ikke frygte noget ondt