Psykiatrien lider af kognitiv dissonans

Kognitiv dissonans er det mentale ubehag som opleves af et individ, der indtager (eller presses til at indtage) indbyrdes modstridende holdninger. Min opfattelse er, at psykiatrien er i en grundlæggende forståelseskrise, som er presset af indbyrdes modstridende holdninger, opfattelser og tilgange.

Klummen er skrevet af Toke Bahner-Zandersen, erfaringsekspert og cand. pæd. i sociologi.

Lige nu ser vi en psykiatri, som er splittet mellem den fagprofessionelles naturvidenskabelige tilgang og brugernes livsverdens-opfattelse. På den ene side har vi psykiatere, som opfordrer til mere tvangsbehandling af psykisk sygdom, og på den anden side har vi psykiatri-modstandere, som ønsker at gøre op med det bestående psykiatriske system.

Den eksisterende bio-psyko-sociale model er udtryk for en helhedsforståelse i psykiatrien, men i praksis er den i høj grad et eksempel på konflikten mellem det biomedicinske paradigme og den kontekstuelle forståelse af psykisk sygdom.

Mit nytårsforsæt for psykiatrien er, at vi i højere grad får integreret alternativerne til psykiatrien og forhåbentligt får skubbet til de dogmatiske overbevisninger om et enten/eller. Psykiatrien eller psykiatrierne savner i høj grad brobyggende og fællesskabende praksisser, som tænker i et integreret både/og. Fællesskaber, som både er en del af det psykiatriske system, men også repræsenterer et alternativ til den biomedicinske forståelsesramme.

Til dels ser vi det med inkorporeringen af medarbejdere med brugererfaring og fællesskaber som Team Mod på Livet samt Maskine Maskine, men vi bør nok også begynde at tænke i en faglig pluralisme, så f.eks. pædagogikken får en større rolle at spille i samspil med og udenom den etablerede behandling.

Det store spørgsmål er, om psykiatrien kan bevæge sig væk fra skyttegravskrigen og enten/eller tankegangen til en integreret overbevisning. Det håber jeg den kan.

Godt nytår!