Den lovede alkymi for dig og mig

Gud lover transformation. Vi vedbliver ikke at være de samme.

Løftet lyder:

´Hvad der bliver sået i vanære, opstår i herlighed.
Hvad der bliver sået i svaghed, opstår i kraft´

(Første Korintherbrev 15.43-44) i bibelen

´