Outsiderens historie

Outsiderens historie
[Vi ved det godt – den her side skal opdateres]

Outsideren opstod i 1995 som et medieværksted under det sociale projekt Netværkstedet Offside på Nørrebro.

Det første nummer af Tidsskriftet Outsideren beskrev de forskellige sider af Offside, hvortil der også hører café og gartneri. Da projekt Offside oprindeligt er opstået i forbindelse med et ambulatorium for Skt. Hans Hospitals patienter og gennem sin historie særligt har henvendt sig til psykisk syge, blev det naturligt at målrette bladet i det følgende til netop denne gruppe.

Det her skete efter Galebevægelsens store dage, og en gruppe sindslidende mente, at der var opstået et tomrum, og at psykisk syge havde svært ved at få omverdenen i tale. Galebevægelse­ns blad Amalie eksisterede stadigvæk, men det var noget andet, Outsiderens redaktionsgruppe ville.

De blade, der var på det tidspunkt, efterlod et indtryk af, at sindslidende var en gruppe, som måske ikke ønskede at meddele verden noget. Ikke at bladet ‘Amalie’ ikke tager vigtige emner op. Mange af artiklerne i Outsideren er begyndt med en drøftelse af netop de ting, galebevægelsen har kæmpet for og sagt/siger.

For at være medlem af Outsiderens redaktion skulle man dengang have haft eller have en sindslidelse. Man behøvede ikke at have været indlagt eller have opsøgt behandling på noget tidspunkt, men man skulle lide af noget psykisk. Sådan er det ikke længere og redaktionsgruppen bliver kun mere kompetent, når der også deltager mennesker, der ser psykiatrien udefra.

I begyndelsen havde Outsideren en ambition om blot at skulle være formid­lingsorgan for en lang række sindslidende. Men selv om vi har fået en del læserindlæg gennem tiden, er det redaktionsgruppen, der har ført an i udviklingen af Outsideren.

Samtidig er der undervejs kommet et nyt fokus på at anvende vores erfaringer som rummelig arbejdsplads til gavn for så mange som muligt.

Der er ikke nogen læger eller offentlige systemer, der henviser til Outsideren. Alligevel er der hundredevis af mennesker, der gennem årene har fundet vej til redaktionen. Mennesker som i kraft af deres sindslidelse på mange måder er blevet opgivet af samfundet, og som allesammen har lavet et solidt stykke arbejde.