Projekt Getting On

Det første skridt er det sværeste – så det skal føre til noget!

Psykisk sårbarhed er blevet en folkesygdom. Heldigvis er det også muligt at komme sig. Bare ikke alene.

VELUX FONDEN støtter projekt ’Getting On’ med 2,4 millioner kroner til at gøre det lettere for unge og voksne med psykisk sårbarhed at have en deltagende og medskabende rolle i frivillige fællesskaber.

Når man beslutter sig for at trodse sine symptomer og give sit liv en chance, skal det være lettere at blive en del af noget og udfolde sine stærke sider i mødet med andre. Det er formålet med projekt ’Getting On’, som er udviklet af Foreningen Outsideren og Team Mod på Livet.

Begge organisationer drives af psykisk sårbare og skal med støtte fra VELUX FONDEN udvikle et onboardingforløb, der på sigt kan anvendes i alle foreninger og organisationer, der ønsker at inkludere psykisk sårbare i et frivilligt handlende fællesskab.

Vi ved på egen krop, hvor vigtigt det er at bryde med social isolation, afmagt og vægten af psykiske vanskeligheder. Samtidig ved vi også, hvor utroligt krævende det første skridt ud i noget nyt er. Det kræver tilløb. Ofte når man så endelig tager skridtet ind i en ny forening, lægger de andre dårligt mærke til dig, eller det er uklart, hvad der forventes af dig. Det gør det ikke lettere, og det er ikke sikkert man kommer igen,” siger Line Seier Madsen, der er daglig leder i Foreningen Outsideren.

En fortsættelse af en gammel drøm
Projektet bygger på vores erfaringer fra projekt Med på Medborgerskab (2018-2020), der tog afsæt i de frivilliges motivation for at skabe forandringer og skulle styrke vores forståelse af, hvilke rammer der understøtter, at vi hver især og hele foreningen får øget handlekraft.

Metodeafprøvningen blev evalueret pro bono af Ingerfair, der konkluderede, at i de situationer, hvor Outsiderens brug af Community Organizing lykkes, skaber metoden ”arbejdsgrupper, hvor flere af deltagerne har arbejdet sammen, eller har planer om det. Man genkender nu hinanden, og hinandens styrker og svagheder, og sammen er vi bedre til at tage hensyn i deres kommunikation og handlinger.”

Samtidig er det tydeligt, at selvom Community Organizing handler om at danne relationer og have gensidig gavn af hinanden, blev metoden udfordret, hvis deltagergruppens grundlæggende fællesskab ikke er etableret. Dette viser sig bl.a. ved, at deltagerne udelukkende orienterer sig mod sig selv og ikke søger kontakt med andre end lønnede medarbejdere.

Nye veje ind i fællesskaber
Formålet med metodeudviklingen i projekt ’Getting On’ er at skabe en robust metode, der faciliterer målgruppens første skridt ind i et frivilligt fællesskab. Projektets titel refererer til et studie, der beskriver, hvordan livet med psykiske vanskeligheder ofte er en stillestående tilstand af ’getting by’, hvor symptomer og isolation langsomt nedbryder identitetsfølelsen og troen på, at et bedre liv er muligt.

Som alle os, der har prøvet det, ved, afløses denne tilstand heldigvis ofte i perioder af en følelse af ’getting on’, hvor man har tro på fremtiden og er klar til at foretage konstruktive handlinger – og hvor det er særligt vigtigt, at der er mulighed for at være med i noget.

For at sikre, at metoden, der udvikles, fungerer i flere kontekster, udvikles metoden i to organisationer, Foreningen Outsideren og Team Mod på Livet, der begge er brugerdrevne, frivillige fællesskaber.

Ingerfair – udvikler bæredygtige frivilligmiljøer
Projekt ’Getting On’ blev iværksat i slutningen af 2020 og varer frem til januar 2023.

Målet er at udvikle en metode for onboarding, der gør det muligt at bevæge sig fra en position af perifer deltagelse i et frivilligt fællesskab til at have roller som deltagende og medskabende i fællesskabet.

For at sikre en tydelig rammesætning af de enkelte aktiviteter i projektet samt systematisk opfølgning og læring, gennemføres projektets metodeudvikling i samarbejde med Ingerfair, der har arbejdet med metodeudviklingsprojekter og praksisfællesskaber i mange andre sammenhænge.

Tak til: