Helt i eget liv

Deltagelse i filosofi- og journalistiske skrivehold skal skabe mere sammenhæng i overgangen fra behandling til aktivt hverdagsliv for ambulante patienter i Region Hovedstaden

Foreningen Outsideren har i samarbejde med Psykiatrisk Ambulatorium Nørrebro og Opus Nørrebro modtaget 300.000 kr. fra Region Hovedstadens pulje for samarbejdsprojekter i psykiatrien i 2021.

Bevillingen er givet til det fælles projekt ”Helt i eget liv”, der skal skabe en mere sammenhængende overgang fra behandling til hverdagsliv ved at styrke samarbejdet og dialogen mellem den ambulante psykiatri og Outsideren, der er en frivilligforening i lokalsamfundet.

Gennem projektet vil patienter i de ambulante psykiatriske tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri, OPUS- og F-ACT-teams blive tilbudt deltagelse i holdbaseret filosofi- og journalistisk skriveundervisning i Foreningen Outsideren sideløbende med deres behandlingsforløb og efter endt behandling.

Undervisningen på holdene vil både foregå i dagtimerne, hvor mange patienter oplever et tomrum, og i aftentimerne for de patienter, der har arbejde eller studier, men som har brug for at være sammen med ligesindede som støtte. I starten vil det afholdes som videomøder, indtil coronasituation ændrer sig.

– Vi er meget glade for, at vi nu kan udbygge vores allerede gode samarbejde med både Psykiatrisk Ambulatorium Nørrebro og Opus Nørrebro og nå ud til flere patienter i den ambulante psykiatri med vores aktiviteter. Vi glæder os også over, at vi gennem projektet kan være med til at gøre overgangen fra behandling til deltagelse i foreningslivets aktive fællesskaber lidt nemmere, siger Line Seier Madsen, der er daglig leder i Foreningen Outsideren.

Projektet er i første omgang 1-årigt og løber fra 1. januar 2021 og frem til 31. december 2021.

Tilmelding line@outsideren.dk