Den lille forskel – større end du tror

I tre ud af fire senge på Skt. Hans Hospital ligger der en mand. Kvinder får dobbelt så ofte Elektrochok som mænd. Kvinder udsættes væsentligt oftere  for tvang end mænd, men dem der udfører tvangen er langt oftere mænd end kvinder. Der er markante kønsforskelle i psykiatrien. Men hvorfor? Outsideren har prøvet at kigge på de mange tal og undersøgt mulige forklaringer.

Fra Tidsskriftet Outsideren nr. 62 / Af: Sidse Hansen og Lars Rahbek

Kønnet bliver ikke tillagt en væsentlig betydning i psykiatrien. Det er på trods af at der er markante forskelle på mænd og kvinder også i psykiatrien. Karin Garde er speciallæge i psykiatri og overlæge på Sankt Hans Hospital. Hun er en af de få danske psykiatere, der beskæftiger sig med medicinsk kvindeforskning og socialpsykiatri.
-Kønsperspektivet er utrolig vigtigt og desuden meget interessant indenfor psykiatrien. Hvis vi glemmer det, eller fornægter det, så kommer vi til at fejlbehandle nogle patienter, siger Karin Garde.

Den Ambulante ideologi
På Skt. Hans Hospital, der primært behandler de hårdest ramte psykiatribrugere, er 75% af de indlagte mænd. Det skyldes primært det faktum at mændene oftere er hårdest ramt af skizofreni og depression. Desuden har mænd oftere flere diagnoser samtidig.
-Det er især kvinderne, der har glæde af det jeg kalder den ambulante ideologi, hele udflytningen af psykiatrien og oprettelsen af Distriktspsykiatrien. Mændene har ofte en senere sygdomserkendelse og et dårligere socialt netværk. Der er en tendens til, at mændene selvmedicinerer sig med alkohol, medicin eller stoffer og derfor ender med at blive væsentligt mere syge før de opsøger psykiatrien. Derfor ender mændene også med at optage flere sengepladser på afdelingerne end kvinderne, siger Karin Garde.
Hun mener ikke at det er en klog løsning, hvis man fortsætter med nedlægning af sengepladser.
-Jo dårligere behandling vi tilbyder jo flere retspsykiatriaske patienter får vi, så simpelt er det. Det har vi også set igennem den seneste årrække. Færre sengepladser og flere retspsykiatriske patienter. Mændene har generelt et større behov for langtidsindlæggelser. Derfor er det også et udtryk for naivitet, hvis vi bliver ved med at nedlægge sengepladser. Og det rammer især mændene, siger Karin Garde.

Stereotyperne
Et af problemerne er at psykiatrien stadig opererer med nogle stereotype opfattelser af kønsrollerne.
-Det normalitetsbegreb man bruger i forskningen er en 40 årig hvid mand. Men han dækker jo langt fra hele befolkningen. Kvinders symptombillede, vil formodentligt forstås anderledes, hvis man ikke brugte manden som skabelon, siger Karin Garde.
I praksis vil manden ofte blive underdiagnosticeret, fordi han underdriver sine symptomer. Kvinden vil derimod ofte blive overdiagnosticeret, fordi hun fortæller om alle hendes  symptomer, følelser og tanker.
-Hvis ikke den praktiserende læge virkelig er vågen, så risikerer man at behandle den mandlige depressive patient med antabus. Selvom alkoholmisbruget blot er et symptom på depressionen og ikke den egentlige sygdom, siger Karin Garde.

Dobbelt så mange kvinder får elektrochok
Der er flest mænd der får diagnoserne psykopati og skizofreni. Til gengæld er kvinderne overrepræssenteret når det handler om depressive tilstande og angstlidelser. Men når det handler om de allerdybeste depressioner, så er der, ifølge Karin Garde, lige mange kvinder som mænd, der rammes. Derfor er der ikke nogen logik i, at 2/3 af af ECT-behandlingerne i Danmark gives til kvinder.
– Det tal overrasker mig. Jeg har ikke nogen logisk forklaring på denne forskel, med mindre tærsklen for at behandle kvinder med ECT ved mildere grader af depression er lavere end for mænd, siger Karin Garde.
Karin Falgaard Eplov er overlæge på Psykiatrisk Center i Ballerup. Hun forsker og skriver artikler om blandt andet køn og psykiatri. Da Oustideren foreligger de tal vi har fundet er hun ganske overrasket.
-Ja så lærer jeg da også noget i dag. Det kommer virkelig som en kæmpeoverraskelse for mig. Det bliver vi nød til at undersøge, siger Karin Faldgaard Eplov.
Men heller ikke hun har en præcis forklaring på at to ud af tre, der behandles med elektrochhok er kvinder.
-Kvinder er måske mere autoritetstro end mænd, jeg ved det ikke. Vi er simpelthen nød til at forske i det forhold. Det spændende er om det er et mønster hos behandleren eller patienten, siger Karin Faldgaard Eplov.
Birgit Petersson, der er lektor og afdelingsleder på Institut for Medicinsk Kvinde- og kønsforskning, mener at en del af denne skævvridning kan hænge sammen med at brugen af ECT til ældre især er rettet mod kvinderne, da de i højere grad end de ældre mænd rammes af svære depressioner.
En undersøgelse fra Canada viser en endnu større skævvridning af tallene. Her er 75% af alle behandlede med ECT kvinder. Til gengæld er 95% af dem der forestår ECT behandlingen mænd. Så skæve er tallene dog ikke i Danmark. Ifølge Karin Garde er omkring 45% af psykiaterne i Danmark kvinder. Selvom de mest magtfulde positioner indenfor psykiatrien stadig primært bestrides af mænd.

XX eller XY?
Generelt klarer kvinder sig bedst i psykiatrien. Det kan ifølge Karin Garde hænge sammen med, at kvinden er opdraget til at indordne sig. Til gengæld bliver hun opfattet mere afvigende når hun reagerer. Manden har en langt større risiko for at havne i retspsykiatrien end kvinden. Han ender oftere med et misbrug og har en sen sygdomerkendelse. Så der findes ikke noget enkelt svar på om det er bedst at være XX’er eller XY’er.

Fakta:
Af Sundhedsstyrelsen statistiske materiale, mellem 2001 og til med 2005 i Danmark fremgår det, at næsten dobbelt så mange kvinder 66 % udsættes for behandling og tvangsbehandling med ECT. Mændene udgør 34 % af dette.
Tvangsbehandling med beroligende medicin blev givet til 53% kvinder og 47% mænd.
Tvangsindlæggelser viser at tallet er højest hos mændene nemlig 54%, hvor kvinder  kun udgjorde 46%.
Ved tvangstilbageholdelse var der 53% kvinder og 47% mænd.
Bæltefiksering af forholdsvis kvinder lå på 52% og mænd 48%.

Generelt er der flest kvinder der behandles med tvangsforanstaltninger i Danmark. Det er en generel tendens bortset fra antallet af  tvangsindlæggelser, men det skal måske ses i lyset af den lavere sygdomserkendelse hos mænd.

Tendenser i udlandet :
En fremskreden tendens i det 21 århundrede er at kvinder hyppigere op til 3 til 5 gange højere end mænd i USA, udsættes for tvang og ECT behandling.
Studier i canada viser, at køsnforskellen her er endnu mere markant end i Danmark. 75 % af de behandlede med ECT er kvinder. Samme studie viser, at 95% af ECT-behandlingerne foretages af mænd.