2005-05-28 - 040Psykoser er forsøg på at bevare mening når et menneskes indre verden bryder sammen. Psykoser opstår oftest i et stresset sind, der er sårbart overfor omverdenen.

– Jeg tror ikke på forestillingen om, at det er udviklende at være psykotisk. Langt de fleste får det bare værre og værre, siger psykolog Torben Schjødt.
Torben Schjødt er ledende psykolog på Psykiatrisk Center Bispebjerg og har i 25 år arbejdet med sindslidende.

Fra Tidsskriftet Outsideren nr. 64 / Af Klavs Serup Rasmussen

I akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital er en stor del af patienterne psykotiske når de kommer ind.

– En psykose rummer ofte vrangforestillinger eller hallucinationer, der i sig selv ikke giver mening. Det kan være paranoide tanker om, at man bliver overvåget af CIA eller at nogen bare er efter dig. Men der er den mening i det, at disse tanker er et værn mod noget endnu værre, for eksempel en altopslugende oplevelse af meningsløshed, siger Torben Schjødt.

Vrangforestillingernes funktion er at finde frem til noget, der er mindre vanskelligt at forholde sig til end det totale kaos der opstår i en  psykose.

– Det er menneskets natur. Hvis der er noget vi ikke forstår, forsøger vi at skabe en forklaring, siger Torben Schjødt.

Ikke ekstreme åbenbaringer

For omkring fyrre år siden opstod der en modreaktion til den daværende psykiatri. Et stort spørgsmål i diskussionen gik på, om psykoser skulle gennemleves eller undgås.

Psykiater Jan Nielsen var dengang fascineret af debatten.

– Idéen var at psykotiske oplevelser har en rensende og udviklende funktion. Det lød meget interessant, men min erfaring har siden lært mig præcis det modsatte. Du skal hurtigst muligt ud af psykosen. Ellers bliver det slemt, siger psykiater Jan Nielsen.

Diskussionen eksisterer stadig og vækker mange følelser. Måske fordi svaret på spørgsmålet om psykoser skal gennemleves, også er svaret på om psykoser er meningsfulde. Mange har i tidens løb håbet på at de er. Det ville gøre rædslerne i en psykose til at bære.
Psykolog Torben Schjødt afviser tanken.

– Psykosen er en tilstand af opløsning, hvor man har brug for at finde fodfæste igen. Det kræver tryghed og hjælp til at finde hoved og hale i det hele. Den der skærsilds-forståelse med, at bare det bliver tilstrækkelig slemt, skal det nok blive godt bagefter, er jeg ikke enig i, siger psykolog Torben Schjødt – Det med at der er ubevidste konflikter, der bare skal gøres bevidste, passer simpelthen ikke på psykotiske.

Stress og sårbarhed

Fra behandlernes sige arbejder man med den såkaldte stress-sårbarhedsmodel, i forsøget på at komme nærmere på årsagen til psykoser. Spørgsmålet er hvorfor nogle mennesker bliver psykotiske af næsten ingenting, imens andre kan tåle stort set alt uden nogensinde at komme i nærheden.

– Grundlæggende handler det om at mennesker er forskellige og kan tåle forskellige belastninger. Alle mennesker benytter sig af teknikker til at mestre tilværelsen, men nogle er mere sårbare og kan derfor nemmere ende i en psykose, siger psykolog Torben Schjødt. -Vi har patienter der er psykotiske altid, uden at vi kan finde en årsag. De er af samme grund langt mere udsatte hvis vi rører ved deres medicin.

Behandlingen med antipsykotisk meidicin fylder meget i psykiatrien. Men modstanden mod medicin er mange steder stor, og det fornyede fokus på bivirkninger, har igen rejst spørgsmålet om mulighederne for at reducere eller undvære medicin.

– I forbindelse med diskussionen om medicinfri afdelinger kom spørgsmålet op om psykoterapi alene er nok til at behandle selv alvorlige psykotiske tilstande. Jeg afviser ikke at det kan lade sig gøre, men jeg mener det er en stor chance at tage. Ved psykoser er det bedst at sætte ind med alle de midler vi kender til, siger Torben Schjødt.

Vågen drøm

Psykiatrien er ikke kommet meningen med en psykose nærmere end at kende de typiske symptomer på den. Vrangforestillinger. Hallucinationer. Tvangstanker. Symptomerne er i behandlernes øjne psykosen. Der er ikke behov for at gå videre.

– Jeg sammenligner psykoser med at drømme. Oplevelsen er typisk lige så kaotisk, det foregår bare i vågen tilstand. Men når man drømmer kan man vågne og bruge tid på at forholde sig til drømmen. Det kan man ikke i en psykose, og derfor ender man hurtigt på herrens mark. Den hjælp der kan gives, handler om at blive klogere på, hvilke belastninger man er særlig sårbar overfor. Det giver bedre muligheder for at beskytte sig mod psykosen, siger Torben Schjødt.

En stor del af de patienter Torben Schjødt har mødt, overvinder aldrig deres lidelse fuldstændig. For dem gælder det om at finde en måde at leve med symptomerne.

– Hvad kan du gøre, hvis du for eksempel hører stemmer? Heldigvis er der efterhånden mange teknikker, siger Torben Schjødt.

Forståelsen af at det er robustheden overfor forskellige påvirkninger, der afgør om en psykose udvikler sig, har forstærket tendensen til ikke at beskæftige sig med psykosers indhold.

– Drømme kan have en funktion, fordi de afspejler noget betydningsfuldt. Men de kan også være kaotiske mareridt. En drøm kan hænge sammen med noget du har oplevet, men det er ikke altid tilfældet. Uanset hvad er det svært at navigere i en drøm, og tilsvarende i psykoser, siger Torben Schjødt.

Psykoser er lige så uforudsigelige som drømme, og psykologer lægger derfor vægt på det håndgribelige. At bringe lidt orden ind i de psykotiske oplevelser. At udvikle nye mestringsteknikker.

Det er næsten umuligt at diskutere de forestillinger der opstår i en psykose, men endnu mere umuligt at forestille sig, hvad der ville ske, hvis mennesket ikke kunne blive psykotisk.

Føler du at du ved noget om psykoser? Er psykoser meningsløse? Er det tøsedrengene der stopper midtvejs i en sprituel krise og lader sig indlægge, eller er det dit livs bedste beslutning at søge hjælp hurtigst muligt? Skal der helt andre ord på bordet? Uanset hvad du mener, er psykoser en af de største udfordringer et menneske kan komme ud for.

Outsideren vil meget gerne tættere på fænomenet psykoser. Har du kommentarer til denne artikel er du velkommen til at sende den ind til redaktionen. Føler du dig inspireret til at skrive din helt egen artikel, kan du læse nogle råd om at skrive her (læs). Er du i tvivl kontakt gerne redaktionen. Vi vil meget gerne høre fra folk der selv har prøvet at være psykotiske og har fundet en måde at forstå det på, men også fra pårørende/behandlere/alternative behandlere/psykoterapeuter eller hvem du nu er.

Denne artikel er bragt i Tidsskriftet Outsideren nr. 64, der netop er udkommet

 

9 Kommentarer

 1. Jakob

  Ganske interessant læsning, med en bred perspektivering der gør det let at forstå. Jeg ledte efter en forklaring på ordet for at blive lidt klogere på begrebet psykose. Da jeg syntes artiklen er serdeles godt formuleret, og der samtiddig er mulihed for at ligge en kommentar ind, vil jeg gerne dele en oplevelse.
  Jeg mener selv at jeg har oplevet en psykose. Jeg vil forsøge at forklare hvordan jeg oplevede den, hvad jeg tror der udløste den, og til sidst mit bud på hvad psykoser er (min helt egen version).

  Vi hopper direkte ud i det…

  Det blev sidste dag i mit vikariat som svejser på en mindre fabrik der producerer stålspær. Jeg havde været der et par måneder af to omgange. Det var ikke noget rart sted at være og jeg følte mig totalt malplaceret, men pengene var jo gode nok, og var meget afhængig af de penge for at kunne betale mine regninger.

  Jeg kom en halv time for sent den morgen pga. kraftig snefald og kødannelse, min egen skyld selvfølgelig, og havde det rigtig dårligt med det fordi en nedmanding (fyringsrunde) var under opsejling.

  ## OPTAKTEN ##

  Havde været der højst 10 min. og vidste ikke rigtig hvad jeg skulle gå i gang med. Jeg var jo kommet for sent, og opgaverne var allerede delt ud. Som jeg stod der og havde det rigtig skidt med jeg var kommet for sent, kom chefen hen til mig. Han fortalte hvad jeg allerede godt vidste, at der ikke var nye ordre i bogen, og der ikke var meget arbejde tilbage at udføre. Det var omkring dette tidspunkt der skete noget højst mærkeligt for mig.

  ## PSYKOSEN KOM MEGET HURTIGT ##

  En kombineret oplevelse af berusethed og drøm rullede ind over mig ret pludseligt. I løbet af ganske få sekunder på sit højeste, måske 10-30 sek.

  ## OPLEVELSEN ##

  Kan huske værsteds-hallen så anderledes ud, lydene ændrede sig, kan ikke huske om lugtesansen også blev påvirket. Jeg fortsatte med at snakke med chefen om vind og vejr, (uformel hygge/afskedssnak). Det var vanskeligt at koncentrere sig om hvad han sagde, jeg var overvældet af min tilstand. Lidt bange men også lidt nysgerrig. Fortalte ham hvordan jeg havde det, og det endte med jeg stod og blottede mine følelser i forhold til min far og det savn jeg havde haft til ham i barndommen. (min far lever endnu, han havde bare mere travlt med sig selv). Chefen lyttede til mig, og vi blev enige om jeg helle måtte køre hjem igen.

  ## MIT BUD PÅ HVAD DER UDLØSTE PSYKOSEN ##

  Svaret er let. Stress på alle fronter. Fyringen var dråben.

  Det lyder måske for let at sige, men, jeg var ikke kun økonomisk afhængig af mit job, jeg var også dagen før blevet vraget af en pige, hvilket virkelig er noget der kan få mig til at gå i dyb sorg, og melankoli. Også den dag i dag, hvis det sker igen.

  Hvis jeg skal stille faktorerne op i punktform vil de se sådan ud.

  1. Barndom……….. svækket forhold til far.
  2. Ungdom…………..Hashmisbrug
  3. Økonomi…………..jeg havde sat mig for hårdt.
  4. Kollegaer………..følte mig ikke “hjemme” på arbejdspladsen.
  5. Mit kærlighedsliv………. gik i stykker et par dage før.

  Tror endda at den med kærligheden fyldte mest, måske 80% i dagene efter bruddet.

  ## HVAD JEG TROR EN PSYKOSE ER ##

  Jeg tror en psykose er en dør der åbner ind til underbevistheden for at undgå at man enten falder død om af overbelastning, eller måske et hint om at søge efter tidligere løsninger da de foranstående tilsyneladende ikke virker.

  Mvh. Jakob

  Svar
  • Michael Brundorf

   Jeg har fået anbefalet at ryge cannabis af min psykiater og psykolog. Jeg lider af svær Ptsd og jeg har over 4 års indlæggelse bag mig. Cannabis giver mig et værdigt liv. Hvis jeg skulle nøjes med at tage den lovlige medicin, skulle jeg bo på et pjejehjem pga. bivirningerne fra medicinen. Jeg har bla. fået 80mg stesolid om dagen og jeg tænker ofte på de skader jeg har taget af medicinen og den konklusion jeg er kommet frem til er direkte søgelig. Medicinen er for dårlig, og koster indimellem menneskeliv.

   Svar
 2. Gabriela

  Psychosis= any mental disorder characrerized by delusions and/or prominent hallucinations with or, in the narrowest definition of the term, without insight into their pathological nature. (Oxford Dictionary of Psychology).

  I Bibelen står der mange steder, at man tog “dæmon besatte” til Jesus, så Han kunne helbrede dem. Mange af disse mennesker viste tegn på f.eks. ufrivillige handlinger (tvangshandlinger), som f.eks. at gå ind i ild, nøgenhed (hvilket i den kultur og i samtiden var forbundet med skam), tale med en anden stemme end de pågældende mennesker er vant til, rysten, forfølgelsesvanvid,og mange andre tegn, som sagtens kunne kategoriseres efter nuværende målesystemer. Jesus helbredte dem ved at “befale” den onde ånde at fare ud: “Forlad ham/hende” sagde Han højt, hvorpå der beskrives en ændring i personens emotionelle tilstand omgående.

  Dette tænker jeg er interessant, for en psykose kan måske også sættes i forbindelse med den åndelige verden, som jo ikke kan ses ifølge Bibelen. Det kan forklare mange symptomer (stemmer, tvanstanker, etc.) og kunne undersøges yderligere. Hvordan møder vi patienten, hvor patienten er og giver den mest hensigtsmæssige hjælp. Findes der overhovedet nogen, som ønsker at forblive i psykoser? Hvordan kan de kristne principper inddrages i helbredet af mennesket?

  Denne debat har eksisteret i mange år både indenfor sundhedspsykologien og indenfor religionspsykologi -og den fortsætter, hvordan tro, kristendom og sugdom hænger sammen og mest af alt, hvordan det kan føre til vedvarende resultater og godt helbred for mennesket.

  Tak for opmærksomheden.

  Svar
 3. jakob

  Svar til Gabriela

  Nu vi er ved tro, ja så tror jeg at du har fat en noget af forklaringen på psykoser, det åndelige, for at bruge det ord du bruger. Vil endda hårdnakket påstulere at det ville være arogant og ensporet at benægte dette.

  Med det åndelige snakker vi tro og håb ikke? Bare så vi taler samme sprog. Den tro og det håb der er indbygget i os, vores overlevelses trang, vores livsdrift, men på et udefineret samt individuelt plan.

  Man kan da godt forestille sig at der var utrolig mange mennesker der havde det rigtig hårdt i Jesus kristus tid, barske måske dyriske vilkår…men hvorfor skulle mennesker fra den tid ikke være ligeså følsomme som vi kender mennesker fra vores nutid. Alle kan da knækkes og alle har et håb…fra den tid var man ikke så oplyste og da en mand tilbød hjælp var det let at sige ja tak. Kan man ikke forestille sig det, det vil jeg mene.

  Om det har hjulpet folk af med deres psykoser kan jeg ikke vurdere på, men sikker på det har lindret for en stund.

  Husk alle kan knækkes, alle. Så kører man sig selv for hårdt og ignorer sine behov, ender man måske ud i en psykose som jeg selv oplevede for små ti år siden. Jeg har lært at passe på mine følelser, og har ikke oplevet psykoser siden. Jeg er ikke i tvivl om hvad der fremprovokere psykosen, stres på den lede måde, på alle fronter..økonomi, kærlighed, venskab, kariære, bolig, helbred, jo jeg nåede bunden og hilste på fænomenet psykose.

  Det er jo ikke sikkert alle reagerer med at få en psykose, andre ville måske få mavesår, hjerte kar problemer eller depressioner.

  Åndelig forebyggelse er at tro på det bedste i sig selv og andre, værne om sig selv og andre, lære af sine fejl og tro på forbedring. Glæde sig over dagligdagens små fremskridt. Være taknemmelig. Det var alt fra mig 🙂

  Jakob

  Svar
  • Henrik

   Det er dejligt ikke at føle sig alene efter en psykose som efter i mit tilfælde endte med 5 ugers indlæggelse på lukket afsnit.Jeg må sige det var svært at komme igennem den tid,hvor den eneste behandling jeg modtog blev til en times psykologsamtale,samt tvunget medicinering med olanzapin.Jeg kunne nok have ønsket mig en mere værdig behandligsform,og ikke buret inde sammen på få kvadratmeter med tilfælde af alverdens slags.Jeg ved ikke hvorfor,men jeg er sku’ noget træt ovenpå sådan en omgang.Henrik

   Svar
   • J.E.

    Jeg er helt med på det du skriver. . Var indlagt 4 måneder på psykiatrisk lukket afsnit. Føler jeg bærer flere forstyrrelser og trauma nu.

Skriv Kommentar

Din email og IP-adresse vises ikke offentligt, men kan ses af Outsideren og forfatteren, som har skrevet bloggen.