foto: Jette Nielsen

Arrangement om Psykiatriens image d. 7 september

Sidder du derude med en mening? Her er muligheden for at sige den.

Tidsskriftet Outsideren er ikke med til at arrangere denne temadag, men opfordrer alle brugere til at melde sig til. Teksten er skrevet af arrangørerne, vi har bare puttet et enkelt billede på…

PSYKIATRIENS IMAGE

– Brugererfaringer og afstigmatisering

Vi er alle med til at stigmatisere – bevidst eller ubevidst.

foto: Jette Nielsen
foto: Jette Nielsen

Og derfor er det svært at have med at gøre.

At stigmatisere betyder at stemple, at sætte et mærke på personer, der afviger negativt fra omgivelserne. Og sådan har samfundet det
med psykisk syge i dag.

Stigmatisering har store konsekvenser og er nærmest en ”ekstra sygdom”. Det medfører udover diskriminationen, en afstandtagen og en udelukkelse fra samfundets privilegier. Man føler sig mindreværdig og skyldig.

Og derfor skal indsatsen også rettes direkte mod patienter og pårørende.

Psykiatrien har i øvrigt længe været marginaliseret i sundhedsvæsenet.
Politisk vægtes psykiatrien lavt og det medfører færre bevillinger end
til det somatiske sundhedsvæsen (7-8 % i DK, 20% i andre lande).

Konferencen skal være med til at vække opmærksomhed og oplyse.

Vi skal have ændret holdninger og vi skal få flere til at ændre adfærd
og følge op! Den skal være med til at opdatere ny viden og give en
mulighed for at diskutere problemerne med alle interessenter.

Tid: 7. september 2009, kl. 12.30-17
Sted: Rigshospitalet, Auditorium 1
Pris: 100 kr. inkl. kaffe
Fælleskonference arrangeret af Dansk Selskab for Distriktspsykiatri,
PsykiatriFonden, SIND, Bedre Psykiatri, Dansk Psykiatrisk Selskab og Fagligt Selskab for
Psykiatriske Sygeplejersker.

Tilmelding: På www.psykiatrifonden.dk eller via PsykiatriFondens katalog.

Program

Ordstyrere: Centerchef Kristen Kistrup, formand for Dansk Selskab for Distriktspsykiatri og Jes Gerlach, formand for PsykiatriFonden
• Mediernes dækning af psykiatrien – og psykiatriens image / v. Redaktionschef indland, Politiken, Jacob Fuglsang
• Hvilke konsekvenser har stigmatisering af psykisk sygdom for individ og samfund? / v. Formand for PsykiatriFonden Jes Gerlach
• Hvilke konsekvenser har stigmatisering af psykisk sygdom for de pårørende? / v. Generalsekretær Thorstein Theilgaard, Landsforeningen Bedre Psykiatri
• Brugererfaringer og afstigmatisering / v. Næstformand, SIND Bornholms Kredsforening Lars Bo Christensen
• Hvordan kommer vi af med fordomme og stigmatisering? / v. Centerchef Anne Lindhardt, Psykiatrisk Center Bispebjerg
• Konsensus om behandling – et middel mod stigmatisering af bruger og behandler / v. Forskningsoverlæge Søren Blinkenberg, Regions Sjællands Psykiatri
• Marginaliserede brugeres oplevelse af psykiatrien / v. Speciallæge i psykiatri Preben Brandt, formand for Rådet for Socialt Udsatte

• Brugerdrevet innovation – når patientperspektivet medinddrages i udvikling og forandring af tilbud i behandlingspsykiatrien / v. Næstformand i FSPS,Ledende sygeplejerske i Lokalpsykiatrien, Silkeborg, Bente Petersen

• Præsentation af Dansk Selskab for Distriktspsykiatris Interessegruppe vedr. Stigmatisering / v. Speciallæge i psykiatri, næstformand for Dansk Selskab forDistriktspsykiatri Per Vendsborg

• Paneldebat om brugererfaringer og stigmatisering

I panelet: Venstres Psykiatri- og Forebyggelsesordfører og medlem af § 71-udvalget, MF, Sophie Løhde, Generalsekretær Thorstein Theilgaard, Landsforeningen Bedre Psykiatri, Kirsten Elise Hove, SIND-Hovedstadens Omegn, Sekretariatsleder Kasper Tingkær, Depressionsforeningen, redaktionschef indland, Politiken, Jacob Fuglsang og klinikchef Anders Fink-Jensen, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab