Illustration af Katrine Fokdal

Spørgeskema om sex og sindslidelse

Illustration af Katrine Fokdal
Illustration af Katrine Fokdal

I Danmark er vi seksuelt frigjorte og kan se porno på nettet når vi vil. Reklamerne er desuden fyldt med seksuelle hentydninger, så derfor skulle man tro, at vi var gode til at snakke om seksualitet og de ting, der vedrører den side af os.

Dette er dog sjældent tilfældet, da folk stadig kan være blufærdige, når snakken handler om seksualitet. Når man er sindslidende, kan det være endnu sværere. Medicin kan være en medvirkernde årsag til dette, men man kan også have svært ved at snakke om seksualitet med behandlere og netværk.

For at åbne op for debatten, har vi lavet dette spørgeskema. Dette kan måske sætte fokus på emnet og være med til at slå fast, at sindslidende også ønsker, at deres seksualitet bliver taget alvorligt.

[SURVEYS 1]