Opfordring til at tale!

Personlige erfaringer

Denne opfordring kommer fra Det Sociale Netværks initiativ PsykiskSårbar.dk:

Hvert enkelt menneske er unikt, og det er det enkelte menneskes historie også. Psykisk Sårbar tror på, at det er vigtigt at dele sine erfaringer med andre mennesker, og at det er ved at fortælle om livet med psykisk sårbarhed, at vi kommer tabuerne til livs.

Du kan læse om de erfaringer, psykisk sårbare og pårørende har haft før, under og efter mødet med systemet her
Og du kan dele din livshistorie med hjemmesidens brugere her

Hvis du følger linket, kan du også læse om mange andres erfaringer. God skrivelyst

Outsiderens redaktion