Det nye nummer er på vej ud til vores abonnenter

Undersøgelser viser, at vi som mennesker mangler ord til at tale om psykiske lidelser.
Måske mangler vi også ord for hvad vi kan  stille op, hvis vi vil være anderledes mod  hinanden.

Næste nummer af Outsideren er klar til tryk, og kommer ud til vores abonnenter i slutningen af næste uge (uge 11)

Læs om fordomme, antistigma & åbenhed i det nye temanummer:

I de næste 5 år kommer danskerne til at høre en del mere om sindslidelser, psykiatri og diagnoser end de plejer.
En række store kampagner skal forsøge at tegne et mere jordnært billede af sindslidelse end det, der de seneste år har præget nyhedsbilledet,
især gennem utallige historier om psykisk syge.