Giv de raske en chance

I de næste 5 år kommer danskerne til at høre en del mere om sindslidelser, psykiatri og diagnoser end de plejer.

En række store kampagner skal forsøge at tegne et mere jordnært billede af sindslidelse end det, der de seneste år har præget nyhedsbilledet, især gennem utallige historier om psykisk syge.

I en ny rapport fra Danske Regioner kan man for første gang få et indblik i, hvor meget fordomme, tabu og frygten for udstødelse dominerer i sindslidendes hverdag. Ifølge rapporten fylder tavshed, hemmeligheds-kræmmeri og mentalgymnastik for at sno sig udenom tabuerne, så meget, at det er næsten umuligt at skille det der hører til tabuet, fra problemerne der hører til den psykiske lidelse.

Det er tunge kræfter, der står bag ønsket om at påvirke befolkningens holdninger til psykiatrien. Regionerne, et par ministerier, Kommunernes Landsforening og en håndfuld psykiatriorganisationer går forrest.

Umiddelbart kan man næsten ikke andet end at klappe i sine små hænder over alle disse initiativer. Fordomme er jo blevet det næste folkesundhedsproblem, så det er vel bare om at komme i gang!

Sagen er bare, at når man som psykiatribruger fortæller helt almindelige mennesker om sin sygdom, er det faktisk sjældent det store problem. De fleste mennesker har en bror eller kusine, der er patient i psykiatrien, og det der kan overraske er, hvor udramatisk det ofte er at tale om psykiatri. Så måske det er rimeligt at have den mistanke, at fordomme og tabu mest af alt er et problem for psykiaterne og deres patienter. Mange sindslidende har svært ved at tro på at andre kan & gerne vil forstå dem, og psykiaterne føler sig ofte misforståede.

Måske er de problemer, man vil tage fat om, slet ikke af den slags, der kan løses med en kampagne rettet mod befolkningen. Derfor er det OK at spørge sig selv, hvad sådan en kampagne egentlig skal. Forbedrepsykiatriens ridsede image? Der er altid en risiko ved de her kampagner. Hvis du som menneske altid har forsøgt at gøre dit bedste, og der pludselig en dag hænger et skilt, hvor der står ”Vis Hensyn!” – hvad fortæller det dig?

Selvfølgelig er der meget reelle fordomme rundt omkring, og tabuerne kan få det til at isne i tænderne, men fordomme hænger sammen med åbenhed – så giv de raske en chance.