Møde om særnummer om tvang i psykiatrien den 10. december kl. 14.30

nybæltefik
Tegning: Mette-Marie Riel

Næste møde om særnummeret af Outsideren om tvang i psykiatrien er tirsdag den 10. kl. 14.30. Du kan snildt deltage, selvom du ikke har deltaget i hverken workshoppen eller de to hidtidige møder.

Vi tager her vores (formentligt) ufærdige artikler med, hvis vi er kommet i gang med at skrive. Og ellers snakker vi om de foreløbige idéer. Vi giver feedback på hinandens tekster og idéer. Der er deadline på artikler den 1. januar.

Status på særnummer om tvang er, at vi har fordelt artikler mellem os på mødet i dag:

Patient vs. personale / Hvordan snakker man med patienten? (Piyanah)

Hvordan vil patienter snakkes til?
Hvordan snakker en ansat til patienten?
Interview med veninde og evt. ansat.

Drømmefikseringer (Ane Kirstine)

Udgangspunkt i virkelig fiksering, hvordan kunne det være gjort bedre?

Interview med politiker (Grethe)
Grethe har interviewet Özlem Sara Cekic

Gennembrudsprojektet / bæltefri afdeling (Grethe)
Grethe har kontakt til PC Ballerup, som vil lave en bæltefri afdeling. Hun skal interviewe personale derfra. PC Ballerup som case for Gennembrudsprojektet.

Spørgeskema (Grethe)
Spørgeskema til at sende ud / til Facebook om tvang i psykiatrien.

Magt som begreb/filosofisk tilgang (Maria)
Magt i relationer
– God, naturlig magt
– Skævvridning
Evt. mailkorrespondance med Nis, vores filosof.

Egen oplevelse med tvang (Sussi)
Sussi skriver om en oplevelse med tvang.
Evt. nogle af de gamle historier om bæltefix også.
 
Interview med ansat (Sussi)
Sussi har aftalt med to om interview om at udøve tvang.

Pårørende (Anonym)

Til datter der har været bæltefikseret.

Pårørende (Egon)
Til venner der har været udsat for tvang.

Af andre temaer er der:

Visuelt: Bælterum, skilte, skemaer, collage
Grethe laver aftale med en afdeling.

Interview med psykolog

Interview med tidligere ansatte
Grethe efterlyser på Facebook. Det skal være en, som har udøvet tvang.

Digte

Forskning
Alternativer til tvang

Alternativer til tvang
Hvad gør man i udlandet?

Tvang betinget af køn
At man bliver set på forskelligt, behandlet forskelligt afhængig af køn og fysik.

Interview med undervisere i bæltefix
Bæltefikseringsundervisningsvideoer på Facebook, evt. anmelde dem.

Tvangsmedicinering

Anmeldelser af lukkede afdelinger

Meld tilbage på gkn(a)outsideren.dk til Grethe, hvis du vil skrive en artikel eller har en ny idé til noget, der kan skrives om. Eller mød op på næste møde.