Højere til loftet og videre til væggene – Årsmøde om Åben Dialog

Højere til loftet og videre til væggene

– Årsmøde om Åben Dialog på Nationalmuseet i København

Af Jacob Linnemann Andersen

 

Nationalmuseet dannede d. 5. og 6. marts rammen om det syvende årsmøde for Åben Dialog Netværket. Her deltog knap 190 behandlere, patienter, pårørende og andre interesserede i to tætpakkede dage med blandt andet paneldebat, workshops, filmfremvisning og masser af diskussioner.

Årsmødet havde fokus på Åben Dialog-tankegangen og hvordan denne tilgang til dialog og samtale allerede bliver benyttet, og hvordan forhåbentlig i endnu højere grad kan fremadrettet kan benyttes inden for blandt andet social- og behandlingspsykiatrien; i rusmiddelarbejdet og i arbejdet med børn og unge.

Årsmødet arrangeres på skift på frivilligt basis. I år var det Københavns Kommune Center Nørrebro, der havde stået for arrangementet. Næste år har Psykiatriens Hus i Silkeborg meldt sig som arrangør.

 

Åben Dialog er en tankegang eller metode, hvor især dialog, tid, respekt og det personlige netværk er i højsædet. En af hovedmændene bag Åben Dialog eller Laplandsmodellen, som den også kaldes, er finnen Jaako Seikkuula, som deltog på årsmødet. Han var en af hovedtalerne på årsmødets andendag.

 

2011-03-21 - 027En af paneldeltagerne på førstedagen var Bente Vester. Bente Vester er ansat som såkaldt medarbejder med brugerkompetencer på Psykiatrisk Afdeling i Svendborg. Det vil sige, at Bente selv har været i psykiatrisk behandling, og derfor har en helt anden værdifuld viden og kompetencer, når det gælder om forståelse for, hvad det vil sige at være patient. Hun har tidligere været tidligere været indlagt på den selvsamme afdeling, hvor hun nu arbejder, ad flere omgange. Men efter at være blevet introduceret til Åben Dialog-tankegangen i sit behandlingsforløb, er Bente Vester nu rask, og hun hjælper andre patienter i samme situation, som hun selv tidligere har været i.

 

En anden paneldeltager var Morten Wojtynka. Han er børne- og unge -behandler ved Rusmiddelcentret i Faaborg-Midtfyn Kommune. Morten har arbejdet med Åben Dialog i et par år. Han har gjort små essays til et af sine arbejdsværktøjer. Det vil sige, at han løbende beskriver episoder eller personer, som han har oplevet i forbindelse med sit job. Han bruger beskrivelserne til at reflektere over sine egen arbejdsmetoder. Ud over at være et godt arbejdsredskab for Morten Wojtynka, giver hans essays også samtidig et meget beskrivende øjebliksbillede på, hvad Åben Dialog kan være, set fra en behandlers perspektiv.

 

Læs her, hvordan Morten benyttede Åben Dialog i mødet med en af de unge drenge han er stødt på i sit job. Hvordan han lod sine forforståelser ligge og lod samtalen og den videre proces være bestemt af den unge drengs egne tanker og ønsker.