Hunden Marley, foto: Vov pelsen

Vov pelsen – psykiatribrugere med hund

Vi er to psykiatribrugere, der har arbejdet længe på et projekt, der handler om at klæde psykisk sårbare på til at have hund eller få hund.

Projektet hedder “Vov pelsen”, og som navnet siger, så ønsker vi at hjælpe psykiatribrugere til at turde “vove pelsen” og blive klar til at anskaffe sig en hund eller få afklaret, om man magter at tage sig af en hund. Vi har selv erfaring med at have hund og ved, hvor stor en betydning det har for en i hverdagen. Det giver én noget at stå op til om morgenen, det giver én et kæmpe ansvar. At have hund kan være med til at flytte fokus over på hunden i stedet for sine egne vanskeligheder, og det giver mere livskvalitet. Man har altid en omkring sig, og hunden giver en enorm tryghed og kan gøre det lettere at være alene.

Vov pelsen – psykiatribrugere med hund 1Det er bevist, at det giver større livskvalitet at have hund. At have fysisk kontakt med en hund nedsætter stresshormonerne betydeligt. En hund har også en gavnlig virkning på mennesker med depressioner og i situationer, hvor man har svært ved at koncentrere sig eller er i livskrise. Det er også kendt, at mange skoler er begyndt at bruge læsehunde til børn med læsevanskeligheder og koncentrationsbesvær, og det har vist sig at have en stor effekt. For nylig har man brugt servicehunde til at hjælpe pårørende umiddelbart efter skyderierne i Orlando.

 

Psykiatrien skal anerkende betydningen af at have hund
Vi ved, at mange psykisk sårbare mestrer flere ting i hverdagen i kraft af, at de har hund. Derfor er det også vigtigt for os at gøre opmærksom på hvor stor en betydning, det har for psykisk sårbare at have hund, og at man i psykiatrien og socialpsykiatrien anerkender dette. Vi ønsker, at det bliver lettere at få tilladelse til at have hund på bosteder og i bofællesskaber, og at man kan have sin hund med til behandlingssamtaler mm.

Vi arbejder lige nu med at oplyse psykisk sårbare om, hvad det kræver at have hund. Det er et stort ansvar at have hund, og det kræver en del. Det er ikke helt billigt at have hund, det koster i dyrlægeregninger, foder, forsikringer osv. Det kræver også, at man har et netværk til at tage sig af hunden i ferier og ved indlæggelse. Man skal sørge for at vælge den rigtige hund ift. aktivitetsniveau, sind, pelspleje og boligforhold. Men i sidste ende giver det ti gange så meget igen at have hund.

Det er et kendt problem, at mange hunde aflives, eller at man må videresælge sin hund, fordi man ikke er forberedt på, hvad det vil sige at have hund, eller man har valgt den forkerte hund. Vores ønske er at forene de to forhold, at det er en stor gave og hjælp for psykisk sårbare at have hund, men også at forberede folk på at blive klar til det og foretage det rigtige valg af hund.

Facebook-side og Facebook-gruppe med rådgivning
Vi vil opfordre jer til at følge vores projekt på vores Facebook-side: Vov pelsen. Vi har også oprettet en Facebook-gruppe, hvor psykisk sårbare kan støtte hinanden i det at have hund i et trygt forum. Det er en lukket netværksgruppe, hvor man kan sparre med hinanden i forbindelse med at være hundeejer og psykisk sårbar, og hvor man kan fortælle sine succeshistorier, spørge om råd, hjælpe hinanden med pasning, finde hundevenner mm.

Vi har også været i kontakt med mange psykisk sårbare hundeejere, der har problemer med bl.a. at få passet sin hund især i forbindelse med en indlæggelse. Vi tænker, at man i gruppen kan hjælpe hinanden med de erfaringer, man selv har i forbindelse med at have hund, og de glæder og bekymringer det medfører. Vi håber også, at rigtig mange psykisk sårbare med interesse for hunde har lyst til at melde sig ind i Vov pelsens netværksgruppe.

Vores Facebook-side Vov pelsen finder du her:
https://www.facebook.com/Vov-pelsen-444491552394940/

Vores lukkede netværksgruppe finder du her:
https://www.facebook.com/groups/1614072415580218/