Brevkassen: Helvede brød løs, da jeg henvendte mig til min pensionskasse

Da Kim spurgte PFA, om han måtte arbejde 15 timer om ugen, fik det konsekvenser. Ifølge Outsiderens brevkasseredaktør er det svært at give et entydigt svar på, hvor meget man må tjene ved siden af sin førtidspension


Kære brevkasseredaktør

Hvor meget må man som førtidspensionist tjene om året? Jeg får pension to steder fra – kommunen og PFA – og jeg fik førtidspension i 2005 – altså efter reformen i 2003.

Jeg går ikke ud fra, at der er problemer i forhold til kommunen, men jeg har tidligere brændt nallerne ved at henvende mig skriftligt til PFA med et spørgsmål om, hvordan det ville påvirke min pension, hvis jeg tog et 15-timers job som mentor. Da brød helvede løs, jeg skulle indsende skatteoplysninger fem år tilbage, og PFA bad min læge og min psykiater om at vurdere min arbejdsevne. Men det endte heldigvis godt. Jeg håber, du kan hjælpe med at forklare nærmere om reglerne, f. eks. om der er ens regler i de forskellige pensionskasser.

Mange hilsner

Kim

Svar:

Kære Kim

Tak for dit spørgsmål. Jeg må skynde mig at skrive, at der ikke er noget entydigt og enkelt svar på det, du spørger om. Men jeg har forhørt mig hos både PFA og ÆldreSagen, og mit svar er sat sammen ud fra, hvad disse to instanser har været så venlige at stille sig til rådighed med af viden, råd og vejledning. Nederst i svaret finder du henvisning til link, der kan bidrage til mere uddybning.

Beregningen af hvor meget man som førtidspensionist må tjene om året, fastsættes ud fra den konkrete og individuelle situation. Det vil sige, at det er ud fra den enkelte ydelse, der bliver leveret eller det produkt, der bliver solgt. Den mest farbare vej i forhold til at få en holdbar beregning er derfor, at man kontakter sit pensionsselskab, når man har den præcise ”vare”, man vil handle med samt timetal og timeløn. Et råd fra PFA er, at man eventuelt kontakter sin sagsbehandler i kommunen for at prøve den funktion, man tænker at bestride af i nogle måneder. Men det er helt op til egen vurdering. Dog tænker jeg, at det i nogle situationer kan være en fordel, hvis det er indenfor et område, man ikke tidligere har prøvet kræfter med.

Men selve regnestykket går altså ud på, at du oplyser om det konkrete stykke arbejde, det eksakte timetal og hvad du ellers sammenlagt får i pension fra kommunen og din pensionskasse samt, hvad din ægtefælle tjener.

På spørgsmålet om der er ens regler i de forskellige pensionskasser, har jeg ikke kunnet opdrive noget konkret svar fra hverken PFA eller ÆldreSagen, da regnestykket netop er komplekst og individuelt i forhold til, hvad den enkelte ellers modtager af pensioner og ydelser.

Med risiko for at gøre forvirringen komplet (hvilket naturligvis ikke er intentionen), har jeg på de næste linjer opstillet et eksempel på et regnestykke, som ÆldreSagen har været så venlige, at sende til mig:

”Ny”-førtidspensionist (regler gældende efter 2003, red.) gift/samlevende med lønmodtager:

1. indtægt
Lønindkomst (minus arbejdsmarkedsbidrag og ATP-bidrag)

Førtidspensionist: 0 kr

Ægtefælle/ikke pensionist: 525.000 kr.

Fradrag for ikke-pensionists indkomst: 192.876 kr.

Ægtefælles indkomst efter fradrag: 332.124 kr.

Loft for ikke-pensionistens indtægt: 251.100 kr.

Samlet indtægtsgrundlag (før fradrag): 251.100 kr.

 

2. fradrag
Fradragsbeløb: 122.500 kr.

Beregningsgrundlag: 128.600 kr.


3. nedsættelse

Pensionssats for gifte/samlevende: 190.152 kr.

Nedsættelse af førtidspensionen ( 30 % af 128.600 kr.): 38.580 kr.

Beregnet førtidspension efter nedsættelse (190.152 kr. – 38.580 kr.): 151.272 kr.

 

Jeg kan sagtens forestille mig, at ovenstående kan give anledning til, at der er behov for yderligere råd og vejledning. Jeg har linket til ÆldreSagens gode opslagsværk ”Værd at vide”, hvorfra det ovenstående regnestykke også er hentet.

https://ww.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/f/folkepension-og-foertidspension/faelles-bestemmeler-for-folkepension-og-foertidspension/reelt-enlig-pensionist

Jeg håber, det dækker dit spørgsmål og at linket kan være dig til hjælp.

Mange hilsner

Elin

 

Hvis du har spørgsmål til Elin Bonnesen, så skriv til redakionen@outsideren.dk, du skal skrive “brevkasse” i emnefeltet. Du bestemmer selv, om du vil være anonym. Brevene vil blive lagt ud på Outisderen.dk løbende.