Lockout påvirker ikke psykiatriske patienter

Brugere af distriktpsykiatri og socialpsykiatriske tilbud landet over kan ånde lettet op. Selvom strejken og lockouten truer i april, bliver de psykisk syge ikke berørt nævneværdigt


Af Jakob Rerup

Snart går de offentligt ansatte på barrikaderne, og lønmodtagerne kaster sig ud i storstilede demonstrationer med krav om betalt frokostpause og mere i løn.

Men vil gjaldende budskaber i megafoner begyndende med ”Kammerater så er den gal igen!” gå ud over psykiatriske patienter og Outsiderens interessegrupper?

Nej. Grundlæggende ikke.

– Psykiatrien er ikke udtaget til lockout, da der heller ikke er strejke på området, og da vi ikke ønsker at ramme de psykiatriske patienter, siger Regionernes forhandler Anders Kühnau (S).

Anders Kühnau forklarer desuden, at det ikke har nogen betydning for forhandlingerne, at psykiatrien er undtaget. Altså om hvorvidt, der bliver forhandlet mere eller mindre på det psykiatriske område, og om psykiatrien bliver forbigået i forhandlingerne. Det har ingen betydning.
Regioner og kommuner har i første omgang bedyret, at psykiatrien ikke bliver omfattet af lockouten.

Også hos interesseorganisationen ”SIND”, som arbejder for folk med psykiske lidelser, er der lettelse at spore over, at psykiatrien bliver undtager for lockout.

En konflikt på psykiatriområdet ville kunne få alvorlige konsekvenser for mennesker med psykiske lidelser. Foruden den manglende behandling, der i sig selv kunne føre til alvorlig forværring af den enkeltes psykiske sundhedstilstand, ville alene den usikkerhed som en konflikt fører med sig, kunne forværre en række psykiske sygdomme. Ved at undtage psykiatrien undgår patienterne denne dobbelt-belastning,” siger landsformand for Sind, Knud Kristensen

Sagen kort
De offentligt ansatte har varslet generalstrejke i april, hvor den nuværende overenskomst udløber efter, at forhandlingerne brød sammen ved udgangen af februar måned. Først skete det for de statsansatte, så de kommunalt ansatte og til sidst de ansatte i de danske regioner.

De offentligt ansattes strejke vil kunne træde i kraft den 4. april. Regeringens repræsentant i forhandlingerne, minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), svarede igen og varslede lockout af lønmodtagerne, så de offentligt ansatte ikke vil kunne kan gå på arbejde fra den 10. april, med mindre der findes en acceptabel løsning inden tidsfristen. Det er pres mod pres og handler om, hvem der kan fremstille sig selv som værende den gruppe, der har overhånden i situationen, samt hvem der er mest beslutsom i bestræbelserne på at opnå en relativ fordel i den verserende interessekamp. Selvom de offentlige arbejdsgivere ikke vil lockoute de ansatte i psykiatrien og socialpsykiatrien, vil der nok være enkelte ansatte, som vælger at strejke alligevel fra og med den 4. april.

Det er et tydeligt eksempel på, hvordan forskellige interessegrupper kæmper om de knappe ressourcer og fordelingen af dem. Blå fløj med Venstre, Liberal Alliance og Konservative kæmper for lav vækst i den offentlige sektor og lave lønstigninger, fordi de mener det er bedst for den danske økonomi. De offentligt ansatte vil have en større bid af kagen, efter at danske økonomer og regeringen tilbage i 2015 proklamerede, at Danmark nu officielt er ude af den økonomiske krise. Siden 2013 har Danmark haft i omegnen af 1 – 2 % vækst i BNP per år.

Men det kommer altså ikke til at påvirke områder såsom psykiatrien, ambulancekørsel og kræftbehandling nævneværdigt. Mod slutningen af april vil alle nok kunne vejre forårsluft, og så vil det stå klart, om de offentligt ansatte og deres brugere har fået bedre forhold – inklusiv psykiatrien.