Pavlos Georgiadis/Flickr

Brevkassen: Bruger jeg af mine dagpenge i en jobafklaring?

Liselotte blev syg, efter hun var blevet færdiguddannet. Nu er hun i tvivl om, om hun har brugt af sine dagpenge, mens hun har været i ressource- og jobafklaringsforløb

 

Hej

Jeg blev færdiguddannet i sommeren 2015 og havde hele perioden betalt til min A-kasse (hvilket jeg stadig gør). Dog blev jeg sygemeldt og røg på sygedagpenge i 22 uger. Derefter overgik jeg til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Nu, mange år efter, er jeg endelig nået dertil, hvor jeg i nærmeste fremtid kan raskmeldes. Jeg troede, at det betød, at jeg ville få dagpenge. Men efter kontakt med min A-kasse, så er jeg blevet meget i tvivl.

Kan det virkelig være rigtigt, at min dagpengeperiode bliver modregnet den periode, hvor jeg har været i et jobafklaringsforløb uden mulighed for at få den periode forlænget? Kan det virkelig være rigtigt, at efter et langvarig sygdomsforløb, så har jeg ingen andre muligheder end at skulle søge kontanthjælp på trods af, at jeg har været medlem af en A-kasse i mange år?

Med venlig hilsen
Liselotte

Svar:

Kære Liselotte,

Tak for dit spørgsmål.

Jeg kan godt forstå din forvirring og frustration. Dagpengereglerne kan være indviklede og der er flere faktorer der spiller ind på din sag.

Først og fremmeste har man ret til dagpenge i to år inden for en periode af tre år. Er du ledig, og får du eller har du fået dagpenge, kan du via en såkaldt beskæftigelseskonto, også kaldet dagpengetæller, gå ind på enten jobnet.dk eller din A-kasses hjemmeside og se, hvor mange løntimer du har haft, siden du begyndte at få dagpenge og følge med i dine berettigede dagpenge. I dit tilfælde se, hvor mange løntimer, du havde inden du blev sygemeldt, hvis du havde arbejde imens du studerede.

Ud fra dit spørgsmål kan jeg ikke læse mig til, om du har været på dagpenge eller i arbejde, før du blev sygemeldt, samt hvor længe du helt konkret har været sygemeldt. Dette er alt sammen noget, der påvirker din dagpengesag.

Der er ikke generelle entydige svar på, om du bruger af din dagpengeret, når du er i ressourceforløb. Det kommer alt sammen an på, hvad der helt konkret er gået forud; i dette tilfælde, om du under studiet og før sygemelding, har haft arbejde.

Beskæftigelseskravet
For at kunne optjene ret til en ny 2-årig dagpengeperiode i din A-kasse skal du opfylde det, der hedder beskæftigelseskravet. Det vil sige, at du skal have været i lønnet beskæftigelse for at få ret til en ny dagpengeperiode. Arbejdet skal være udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår i en ordinær beskæftigelse. Hvilket betyder, at der ikke må være ydet offentligt tilskud til lønnen, som f. eks. job i løntilskud.

Som fuldtidsforsikret lønmodtager skal have arbejdet mindst 1924 timer inden for de seneste tre år. Som deltidsforsikret er det 1258 timer.

Generelt er reglerne, at såfremt du har modtaget dagpenge før du blev sygemeldt vil dette blive fratrukket din nuværende berettigede dagpengeperiode. Hvis du var ledig, da du blev sygemeldt, vil de seks første uger af din sygemelding også blive fratrukket din berettigede dagpengeperiode.

Så selvom du har betalt til en a-kasse i mange år, er det ikke det, der påvirker hvordan din dagpenge periode bliver beregnet, men det gør jo at du fremadrettet har ret til dagpenge og jeg kan på ingen måde anbefale at man melder sig ud af sin a-kasse. Som en sidebemærkning er der dog A-kasser og fagforeninger som, ved forespørgsel, kan finde på at give nedsat kontingent til personer på sygepengepenge, kontanthjælp ol.

Såfremt ovenævnte ikke gør sig gældende (at du ikke har været på dagpenge før din sygemelding), vil jeg anbefale dig at få en skriftlig opgørelse fra din a-kasse over deres beregning af  dine berettigede og brugte dagpenge.

Det er som sagt et indviklet system, men jeg håber dette giver dig lidt afklaring –  ellers er du selvfølgelig velkommen til at skrive på ny.

Mange hilsner
Elin

Husk, at du kan skrive til Elin på redaktion@outsideren.dk, hvis du har et spørgsmål. Skriv gerne “brevkasse” i emnefeltet. Svarene vil blive udgivet løbende på hjemmesiden.