Lotte vil skabe håb i psykiatrien

I flere år har Lotte Frost Jørgensen gennem sit arbejde i psykiatrien været vidne til indlagte patienter, der mangler noget at tage sig til. Derfor har hun besluttet sig for at starte en forening, der netop har det formål at skabe små glæder, når man er indlagt

Af Maja Skov Vang

En ny forening vil gøre op med inaktivitet og skabe håb for patienter på de psykiatriske afdelinger. Det er Lotte Frost Jørgensen, der har taget initiativet til foreningen Håb i Psykiatrien, efter hun igennem sit daglige arbejde som Kvalitets- og forbedringschef på Psykiatrisk Center København har set, hvordan patienterne har manglet noget at tage sig til, mens de er indlagte.

– Jeg har gennem mit arbejde oplevet, at der mangler aktiviteter til patienterne, især på de lukkede afdelinger. Patienterne siger åbent, at de keder sig, fortæller Lotte Frost Jørgensen.

Hos Håb i Psykiatrien kan patienter selv søge om penge til noget, der vil give dem lidt indhold i hverdagen på afdelingen.

– De kan ansøge om helt små beløb, som eksempelvis penge til at holde en fødselsdag på afdelingen. Det kan også være, de vil holde en lille koncert, eller måske vil de starte en madklub op. Men man kan også søge om god kaffe til afdelingen eller materialer til et malerværksted. Det er ofte de der helt små ting, der kan være med til at give lidt håb og lidt indhold i hverdagen.

Det er ikke kun beløbet, der har betydning for ansøgeren, mener Lotte Frost Jørgensen:

– Jeg har en forestillingen om, at det også har en stor effekt at italesætte et behov, få skrevet en ansøgning, blive lyttet til og få det behov opfyldt i et fælleskab med andre mennesker. 

Der mangler flødeskum
Som på så mange andre områder i sundhedsvæsenet er det ikke velvilje, men penge, der mangler:

– Jeg oplever, at initiativet er der fra personalets side, der er bare ingen midler. Hver en krone bliver vendt, som det er i dag. Der er et fitnessrum og mulighed for fysioterapi, der mangler bare det der lidt flødeskumsagtige, som jeg plejer at kalde det.  Det er især om aftenen og i weekenderne, patienterne mangler noget at tage sig til.

Det er et år siden, at Lotte Frost Jørgensen fik idéen til foreningen:

– Jeg blev lidt inspireret af hospitalsklovnene, man bruger på børneafdelingerne og tænkte på, om det kunne oversættes til psykiatrien. Alle, der har hørt om foreningen, har været overordentligt positive, og det vidner om, at behovet er der.

Indtil videre er det primært patienter, personale og pårørende til patienter, der er indlagt, der kan søge om penge. Men foreningen er åben for, at det på sigt kan blive et tilbud for alle psykiatribrugere.

Læs mere om foreningen og om, hvordan man ansøger om midler her.