Både i barndommen og ungdommen havde Adam svært ved at stoppe, når han havde taget den første tår. Først som voksen fik han en psykisk diagnose, der måske var årsagen til det massive druk. Kombinationen af psykisk sygdom og misbrug har givet ham anledning til at starte en helt særlig AA-gruppe med navnet “Os med flere titler”

Af Maja Skov Vang

Siden februar har en gruppe alkoholikere med andet end deres misbrug til fælles mødtes en gang om ugen i et lokale på Østerbro i København. De lider også af en psykisk lidelse eller sårbarhed. Adam havde været en del af AA i en lang årrække, da idéen til gruppen opstod.

– Der findes mandegrupper, kvindegrupper, ungegrupper, grupper for homo- og biseksuelle, men der var ingen grupper for mennesker, der udover deres alkoholisme også havde en psykisk lidelse eller sårbarhed. Jeg var blevet sponsor for et par stykker, der som mig, også havde bipolar lidelse. Vi oplevede den samme styrke ved fællesskabet med ligesindede, som vi havde gjort det til AA-møderne blandt alkoholikere. Så det var derfra, idéen til at starte gruppen opstod, fortæller Adam, der i virkeligheden hedder noget andet, men i kraft af anonymiteten, som AA praktiserer, har valgt at bevare den her.

Han tilføjer, at ingen AA-grupper må være restriktive ift. deres særpræg, idet der altid kun er én betingelse for medlemskab af AA, og det er et ønske om at holde op med at drikke. Og gruppen oplever faktisk enkelte uden særlig psykisk belastning, der med stor glæde deltager i mødet, hvilket Adam kun ser som et plus, fordi det kan være med til at modarbejde stigmatiseringen.

Adam, der i dag er 50 år, har levet et liv med psykisk sygdom og al for meget alkohol. Allerede som niårig smagte han spiritus for første gang, og allerede dengang fik han smag for det. Det var lang tid før, han fik en diagnose.

– Jeg oplevede en ny verden, der åbnede sig, når jeg drak. Min ene halvstorebror var lidt af en bandit, og jeg fulgte i hælene på ham og hans flok. Hurtigt kom det hele til at handle om, om vi skulle drikke. Jeg led måske lidt under, at jeg var den intelligente af os tre brødre, for jeg kunne jo klare mig selv, så det var ofte mine halvbrødre, der fik opmærksomheden, og jeg følte mig generelt overladt til mig selv.

En diagnose
Det var først som 34-årig, at Adam fik sin diagnose, og han er ikke i tvivl om, at hans bipolare lidelse gjorde, at han søgte trøst i alkoholen, da den gav ham et pusterum fra det depressive.

Han er blevet bevidst om, at ofte gjorde alkoholen ham mere eller mindre manisk. Så han drak for at få luft for det depressive i sin bipolare sygdom og endte op i sygdommens modsatte pol.

– Jeg er født bipolar, og jeg er født alkoholiker. Jeg har arvet begge sygdomme fra min far, som døde af alkoholisme. Jeg har det med alkohol, som nogle har det med nødder. Hvis du er nøddeallergiker, så kan du ikke tåle nødder og reagerer abnormalt. Jeg kan ikke tåle alkohol, jeg reagerer derfor abnormalt, lige så snart jeg tager den første. Min krop reagerer ved at forlange mere og mere alkohol.

 

Kæmpede selv
Både i ungdommen og som voksen kæmpede Adam selv med at holde sig fra alkohol. En enkelt gang lod det sig gøre.

– Den eneste gang, det lykkedes, var da jeg sammen med en kæreste var kommet helt ud og skide i misbruget. Jeg flyttede fra Nordsjælland til Lolland og købte et idyllisk stråtækt bindingsværkshus. Denne nye tilværelse og den geografiske flugt kunne holde misbruget for døren i halvandet års tid, og så blev det ulideligt igen. En alkoholiker uden alkohol bliver irritabel, rastløs og utilfreds. Det betød en ende på forholdet og mundede ud i min første af 23 sengeliggende svære depressioner af tre-seks måneders varighed.

– Jeg var så syg, at jeg ikke kunne komme ud af sengen, selvom mine får desperat stod og brægede af sult, langt op på eftermiddagen. Det eneste, jeg kunne tænkte på, var at gøre en ende på mit liv med de seks Ketoganer, der lå i min skuffe, kombineret med alkohol.

Drak igen
Men Adam holdt stand og efter mere end fire års afholdenhed, startede han på pædagogseminariet. På introturen tog han igen flasken for munden, og derfra var den ikke til at slippe af med.

– Men igen fik jeg luft fra det depressive og blev manisk og kørte med klatten. Kvinderne var vilde med mig. Jeg var med i 13 forskellige råd og udvalg på seminaret. Det hele kørte bare. Jeg drak fra onsdag til søndag.

Adams kæreste satte ham stolen for døren, og han valgte modvilligt at gå i behandling. Efter endt behandling begyndte han at gå til møder hos AA og NA (Narcotics Anonymous).

Det efterfølgende år fik Adam sin diagnose, bipolar lidelse. Samtidig starter han i Krop- og gestaltterapi:

– Jeg bliver fascineret og dybt overrasket over dens effektivitet. Særlig stoleterapien var jeg målløs over. Det at man kan være i terapi med f.eks. sine forældre og få bearbejdet store voldsomme konflikter, uden de er tilstede og uden den sædvanlige samtaleterapi, det var så stort, at jeg valgte selv at uddanne mig som Krop- og gestaltterapeut.

Men det holdt ikke depressionerne væk.

– Intet af det medicin, jeg havde fået, virkede, og sådan blev det ved år efter år. Ligesom depression og mani skiftede med at afløse hinanden, indtil jeg landede i min første indlæggelse grundet depression.

På tredje dagen i hans anden indlæggelse forlod han hospitalet og havde et mislykket selvmordsforsøg. Han gik tilbage til afdelingen, og efter noget tid fik han elektrochokbehandlinger. Efter indlæggelsen bliver Adam indskrevet til ambulantbehandling.

– Her fik jeg den bedste psykiater i 13 år. Et kærligt, ligeværdigt, lyttende og ikke mindst ydmygt menneske, som ikke brugte sin titel, men alene sin viden. Da han så min sag, 13 år uden effekt af noget, så rådførte han sig med en dygtigere kollega, som foreslog et 60 år gammelt præparat, som har holdt mig stabil siden 1. april – 2016: AA’s tolvtrinsprogram. Det har holdt mig ædru, og endelig blev der fundet noget medicin, der kunne holde stabil.

Det er snart 22 år siden Adam sidst drak alkohol.

Taknemmelighed
Glæden ved AA og den støtte, han har fået ved at være sammen med ligesindede, bruger han i dag.

– Jeg fik det ganske gratis og med kærlighed, og for det er jeg evig taknemmelig. Det er den taknemmelighed, jeg bruger, når jeg hjælper andre i dag.

– Man går igennem de 12 trin, hvor du blandt andet i første trin erkender, at du ikke kan styre alkohol, og at dit liv er blevet uhåndterligt. Men det særlige ved gruppen “Os med flere titler” er, at man både taler om det psykisk belastende og alkohol parallelt. Hvordan psykisk lidelse og sårbarhed måske er gået hånd i hånd med alkoholmisbruget. Men i lige så høj grad tales der om, hvordan det psykiske besværliggør bedringsprocessen igennem de tolv trin. F.eks. i mit tilfælde hvor depression jævnligt gjorde mig uarbejdsdygtigt.

Gruppen er blevet en stor succes.

– Det er tydeligt at mærke, at der også som AA’er er et stort behov for at tale om psykisk sygdom og sårbarhed. Det er ikke det sjoveste at gøre alle steder, men her er det trygt. Der udtrykkes en stor glæde ved denne gruppe, der både rummer det at være alkoholiker og samtidig have en psykisk lidelse eller sårbarhed. Det er for eksempel ikke ukendt, at en person ikke har fortalt til andre, at de tager psykofarmaka, før de er til et møde hos “Os med flere titler”.

Gruppen mødes hver lørdag i Ryesgade 107 i København fra 17.30-18.30.

 

En kommentar

  1. Arne Nielsen

    Tak til Maja for en oplysende og interessant artikel. Jeg kommer i denne forbindelse til at tænke på den store norsk-danske forfatter Aksel Sandemose, som i øvrigt ikke hed sådan oprindeligt, men hed Aksel Nielsen. Da hans mor var af norsk herkomst, havde familien en vis tilknytning til navnet Sandemose, som Aksel Nielsen således tog sig som forfatternavn. Det var ham med Janteloven, som han formulerer i gennembrudsromanen “En Flygtning Krydser Sit Spor”. Denne lov, som er en af de mest misforståede og mistolkede ytringer i nyere tid, skal ses i sammenhæng med ønsket om at forstå andre mennesker, ønsket om et kig ind i de psykologiske mekanismer, der som konsekvens har, at mennesker holder hinanden og dem selv nede. Og hvad alkoholen angår, formår A.S. at formidle det tragikomiske i at være født som tomflaskemand, når nu ens hu står til den fulde flaske. Romanen, der internationalt blev et brag af en succes, er skrevet i jeg-form, og er en bog om barndommen, beskriver, hvordan han allerede som barn forsyndede sig mod alkoholforbudet, men handler også om alle de mærkelige typer, der fristede en tilværelse i Nykøbing Mors omkring år 1900. Alkohol er et mærkeligt stof, som dels kan dulme konsekvenserne af en umulig tilværelse, men som også har sin helt egen plads som potent narkotikum. Dertil kommer den ledsagende alkoholkultur, som i lighed med rygerkulturen har meget på samvittigheden, og i dag står vi i realiteten med en cannabiskultur, som det er formålsløst at forbyde sig ud af. Situationen er nok, at cannabisforbudet redder ganske mange, i forhold til uddannelse og arbejde, men man kan da problematisere, hvorvidt det er en god idé at kriminalisere så mange mennesker, når nu stoffet alligevel handles så utalligt mange steder i landet. Generelt er der brug for mere viden om de hjernemæssige mekanismer, der fører til misbrug af snart det ene, snart det andet. Interessant er det at notere sig, at antabus, som jo er en dansk opfindelse, slet ikke bruges i f.eks. USA. Der har de andre stoffer, som de selv har fundet på. Det er ingen tvivl om, at antabus hjælper mange alkoholikere til et bedre liv, men det, vi gerne vil vide, er, hvad der er den dybere mekanisme bag et sådant misbrug, i lighed med, at vi gerne vi vide mere om baggrunden for sindslidelser. For relativt nyligt har man fået et omfattende kig ind i den genetiske baggrund bag stort set alle psykiske lidelser, og det er tilsyneladende muligt i dag at diagnosticere en psykisk lidelse ved hjælp af en blodprøve eller et mundskrab, men det hele er så nyt, at man har brug for at tænke det hele nøjere igennem. Det er højst tænkeligt, at der er meget mere information, som i lyset af denne nye viden er værd at få uddybet. Rom blev ikke bygget på én dag, men det er et skridt i den rigtige retning at få nærmere klarhed over, hvilke spørgsmål, det giver mening at stille.

    Svar

Skriv Kommentar

Din email og IP-adresse vises ikke offentligt, men kan ses af Outsideren og forfatteren, som har skrevet bloggen.