Uddannelse

Peeruddannelse

Jeg er blevet optaget på peeruddannelsen på Recovery Lab! Fra udgangen af januar til og med maj står den på nøglebegreber, narrativitet, facilitering og formidling. Tre timer om ugen – plus praktisk erfaring som frivillig peer.

Jeg er allerede begyndt at spidse blyanterne – som et lille barn, der utålmodigt afventer første skoledag. Ringbind, linjeret blok og plastiklommer. Så mangler jeg bare, well, at kunne tage til København to gange om ugen, at kunne lære og reflektere over egen adfærd. Min hukommelse er ikke, hvad den har været. Men jeg har opdaget, at jeg husker bedre, når jeg er nærværende. Så jeg skal øve mig i at være aktivt deltagende – mindfull læring, kunne vi måske kalde det.

Det er der ikke noget nyt i. De fleste undervisere er vist enige om, at studerende lærer mest, når de er aktive i undervisningen. Det er noget med engagement, reflektion og jord under neglene. Det er ikke nok bare at møde op. Og det er uden tvivl en af grundene til, at peeruddannelsen har et krav om praktisk erfaring sideløbende med undervisningen.

Der er mange måder at være frivillig på. Jeg kunne fx læse korrektur på deres hjemmeside. Mængden af slåfejl og modstridende oplysninger er overvældende – en rød klud for en tidligere korrekturlæser som mig og en afgrænset, overskuelig opgave, jeg vil gøre mit allerbedste for ikke at påtage mig. Hvorfor? Fordi jeg tager uddannelsen for at tilegne mig nye kompetencer. Så det bliver noget med en dyb indånding og et udtalt ønske om relationsarbejde. Mon jeg er parat til det?

Jeg prøver at sige til mig selv, at det bare er en samtale, og det kan jeg jo godt. Snakke, altså. Især med fremmede. Det, jeg er bange for, er den skjulte agenda. Før jeg blev syg, var jeg teamleder, og mit vigtigste redskab var samtalen. Ud fra en narrativ tilgang arbejdede jeg med motivation og gruppeidentitet, og min vigtigste opgave var at fremme de foretrukne fortællinger om arbejdspladsen, ledelsen og opgaven. Hver samtale havde til mål at få medarbejderen til at yde mere. Det var manipulation, slet og ret – selv når jeg skabte arbejdsglæde og sammenhold.

Min udfordring bliver at skabe ligeværdige relationer. Mon det er det, der på arbejdspladser kaldes sidemandsoplæring? Hvor ingen har den formelle magt eller ansvaret for bundlinjen? Hvor vi er i samme båd, så at sige. Og hvad med lønnede peers? Kan en relation være ligeværdig, når den ene part tager sig betalt for at deltage? Etikken i peerarbejdet interesserer mig. Det er ikke helt ligetil.

Som næsten-frivillig har jeg også meldt mig ind i Peer-Netværket. De afholder temaaftener en gang om måneden og tilbyder efteruddannelse til erfarne peers. Og modsat de kurser, jeg har fulgt på Skolen for Recovery, er der skruet ned for pædagogikken og op for fagligheden. Peerfaglighed. Det er noget, jeg lige om lidt skal forholde mig til. Det er stort. Større end at spidse blyanter.

 

Billede: Pixabay, Pexels