Flyv højt, fald dybt, stå stærkt!

Fem elever fra Aarhus Efterskole har en lavet video om bipolar lidelse. Outsideren har talt med to af dem, Mie og Ida, om videoprojektet

Af Mikkel Sjølund

Mie og Ida fortæller, at det handler om at bryde tavsheden omkring bipolar, formidle viden om det og sætte ord, billeder, musik, dans, følelser og stemning på det. Mie udtrykker det således:

– Vores projekt har handlet om få givet folk viden om bipolar for at aftabuisere det, og så man kan tale om det.

I produktionsteamet er Ida den, som har erfaring med bipolar lidelse som pårørende. Hendes mor har sygdommen, og videoen er produceret ud fra disse erfaringer, morens bidrag og en samtale med en psykiater.

– Vi talte med en psykiater og min mor omkring, hvordan det opleves at have bipolar, hvordan det opleves at være manisk. Ud fra det grundlag gik vi i gang med at lave videoen.

– Fordi der er så mange fordomme om bipolar og for lidt viden om det, så syntes vi, at det var vigtigt at give folk en ordentlig indblik i, hvordan det er at lide af sygdommen.

Det færdige produkt blev vist i forbindelse med en kunstinstallation på Sydhavnen Aarhus, der ligesom videoen bar navnet ’Flyv højt, fald dybt, stå stærkt!’. Foto og video fra kunstinstallationen findes på facebook-siden: https://www.facebook.com/kunstinstallation/