Mit besøg hos Satellitten

5 minutters gang fra Trianglen Metro St. ved Søerne tilbyder Outsideren fotogruppe, krea, filosofi, skriveskole og redaktionsmøder for folk med en psykisk lidelse. Bevæger vi os 6 km væk fra Outsideren i sydlig retning, så finder vi to andre tilsvarende tilbud i den nordlige del af Amager, nemlig Satellitten og Kompassets Venner. Du kan læse mere om Kompassets Venner her, mens Satellitten er beskrevet i det efterfølgende.

Af Alexandra Bogstad

Satellitten er et tilbud til folk, som føler sig isolerede og ensomme, og som ønsker social kontakt med andre mennesker. Det er et tilbud for dem, der har brug for lidt hjælp til at komme ud af døren eller hjælp til at finde ud af, hvilket fællesskab der passer til dem. Satellitten hører med til N.A.B.O. Center Amager, der er et aktivitets- og samværstilbud for mennesker med psykisk sårbarhed.

Jeg mødte Annette og Inge, som arbejder i Satellitten. Deres kollega Ida var ikke til stede den dag. Jeg fortalte først lidt om mig selv og om Outsideren. Derefter præsenterede de deres arbejde og gav mig lidt mere information om de forskellige tilbud til borgerne.

Fokus på de individuelle behov
Satellitten har været i gang i små to år. Borgerne kommer især til dem via deres samarbejdspartnere, som bl.a. er Psykiatrisk Center Amager og Psykiatrisk Hospital, Digevej. Satellittens primære mission er at hjælpe borgere, som har svært ved at deltage i sociale aktiviteter. De er meget fokuserede på, at hver borger har individuelle behov, og de tilpasser derfor deres hjælp i forhold til den enkelte.

Satellittens medarbejdere har en stor opgave med at nå ud til de borgere, som de gerne vil hjælpe. De tre medarbejdere ønsker at gøre Satellitten mere synlig, så borgere og samarbejdspartnere kan få bedre kendskab til deres tilbud. De fortæller selv, at man ikke kan gætte sig til, hvem der kunne være interesseret i tilbuddet. Derudover er det slet ikke sikkert, at alle ensomme mennesker gerne vil have hjælp til at være med i et fællesskab.

Øve sig i at indgå i et større fællesskab
Satellitten tilbyder også selv nogle aktiviteter, som er for få personer og i trygge rammer. Her kan man øve sig i at være sammen med andre mennesker, indtil man føler sig klar til at indgå i et større fællesskab. For eksempel kan man komme med på en gåtur eller være med til fællesspisning i en lille gruppe. Annette, Inge og Ida har også mange en-til-en samtaler over telefonen.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at Satellitten er et tilbud, som kun er tilgængeligt, hvis man bor i 2300 København S i egen bolig. Når man takker ja til tilbuddet, er man med anonymt, så man kan føle sig helt tryg. Den første kontakt med Satellitten er altid over telefon eller sms. Herfra aftales den videre kontakt og det videre forløb med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Jeg har selv haft et langt sygdomsforløb, hvor jeg også har følt mig ensom, og jeg ved, at jeg dengang godt kunne have benyttet mig af et sådant tilbud.

Engagerede i at hjælpe deres borgere
Jeg havde et meget berigende besøg og fik et godt helhedsindtryk af tilbuddet. Jeg synes, de har en rigtig positiv tilgang til tilbuddet. De er virkelig meget engagerede i at hjælpe deres borgere. Jeg følte selv, at jeg både blev mødt og hørt i den korte tid, jeg var der.
Det var spændende at høre om Satellitten og tale med Annette og Inge, og på den måde måske skabe et netværk til udveksling af erfaringer og inspiration. Det kunne også være med til at bygge bro mellem Outsideren og Satellitten.

Satellittens hjemmeside:
https://nabocenter.dk/n-a-b-o-satellitten/Kontakt SatellittenInge Godiksen
Socialfaglig medarbejder
Tlf. 5097 5900

Ida Misfelt
Socialfaglig medarbejder
Tlf. 5170 0790

Annette Lea Mathiesen
Koordinator
Tlf. 2115 0541