Indlevet og håbefuld håndbog om bipolar lidelse

”Bipolar for begyndere” anbefales til både mennesker, der selv har fået diagnosen, pårørende – og til andre psykisk sårbare. Bogen er skrevet i samarbejde med personer, der selv har gjort erfaringer inden for feltet bipolar, og vægter, at man finder sin egen vej

Af Ide Hejlskov Larsen  

Når man får ”Bipolar for begyndere. Hvordan holder du balancen?” i hånden, lægger man først mærke til de fine illustrationer af den belgiske kunstner Els Cools. Hun har en helt særlig dæmpet stil. De samme to figurer, en pige eller ung kvinde og en dreng eller ung mand, går igen gennem hele bogen. Det væver en slags poetisk fortælling gennem kapitlerne.

Udtalelser fra mennesker med egne erfaringer i bipolar
Det næste, der falder i øjnene, når man læser bogen, er de mange citater fra personer med bipolar lidelse. Og det er meget forskellige udtalelser om det samme emne – fx om hvordan en mani opleves, eller om hvordan man taler om sin diagnose – så læseren får et nuanceret billede af, hvordan man har det, når man er diagnosticeret med bipolar lidelse. Det bliver tydeligt, at mennesker med bipolar lidelse er lige så forskellige som alle andre, selvom manier og depressioner selvfølgelig har fælles træk.

Jeg vil lige føje til, at jeg ikke selv er diagnosticeret med bipolar lidelse, men jeg kan se, at bogen kan være en stor hjælp, hvis man lige har fået en bipolar diagnose. Bagi bogen er der desuden en liste med steder, man kan få rådgivning, når man er psykisk sårbar – udover en liste med litteratur og digitale henvisninger, ordliste og bilag.

Bogens opbygning
”Bipolar for begyndere” er i det hele taget bygget op på en overskuelig og indbydende måde med klare overskrifter, med bokse, hvor der fx står om fakta og ”redskaber”, og med citater fra folk med bipolar lidelse. Der tales i øjenhøjde; der forklares enkelt og klart.

Bogen er især henvendt til personer, der for nylig har fået konstateret bipolar lidelse, og til pårørende. Som det første får vi forklaret, hvad lidelsen går ud på, dernæst hvad man kan tænke om diagnosen – både negative og positive tanker – og videre gennem hele bogen især om redskaber til at komme i balance igen.

Det tredje kapitel er om netværk og relationer, og her lægges der vægt på, at man selv tager stilling til sine forskellige netværk, og hvornår man skal kontakte dem. At man fx i særligt sårbare situationer skal være varsom med, hvem man ser.

De næste to kapitler handler om behandling og at passe på sig selv. Det sidste kapitel er om recovery. Der er løbende indirekte fokus på recovery, og på hvordan man klarer sig og passer på sig selv i hverdagen. Der er også et afsnit om seksualitet. Så bogen stimulerer livsglæden, kan man sige, og lægger op til, at når bipolar er undersøgt, kan man fortrøstningsfuldt tænke på, hvordan man får et almindeligt liv med uddannelse, børn og arbejde, hvis man ønsker det.

Fokus på at finde sin egen vej
Ud over recovery og redskaber lægger bogen vægt på, at man finder sin egen vej. Vi bliver rådgivet om, at vi selv skal undersøge tingene og tage stilling til, hvad vi vil – særligt i den psykiatriske behandling. ”Bipolar for begyndere” har faktisk så mange gode råd om at håndtere psykisk sårbarhed, at den kan bruges af andre psykisk sårbare end lige netop bipolare.

Der er mange, der har været inde over bogen, så den har kunnet få den nuancerede og brugervenlige udformning – mange, der har gjort egne erfaringer inden for bipolar. Den er skrevet af journalisten Anders Thorkil Bechgaard, der har specialiseret sig inden for emner om psykiatrien og recovery. Guꝺmunda Sirrý Arnardóttir, som selv har fået diagnosen bipolar, har været styrende i redaktionen. Bogen er yderligere udformet i samklang med en større projekt- og redaktionsgruppe med flere eksperter og sammen med et team af personer med bipolar lidelse, som er kommet med oplæg og indspark i workshops, oplæg og meget andet. Den er desuden udgivet sammen med DepressionsForeningen.

Som det fremgår af litteraturlisten, er ”Bipolar for begyndere” ikke den eneste håndbog på dansk for mennesker med bipolar lidelse, men den er den eneste, der lægger vægten så meget på at se tingene fra mange vinkler, og at man skal finde sin egen vej. Og så giver bogen håb. Den anbefales derfor på det varmeste til mennesker med bipolar diagnose, pårørende og andre, der gerne vil have nuancerede råd om at leve med psykisk sårbarhed.

Titel: ”Bipolar for begyndere. Hvordan holder du balancen?”
Forfatter: Anders Thorkil Bechgaard (sammen med Guꝺmunda Sirrý Arnardóttir og Glennie Marie Almer og en større projektgruppe samt med en gruppe med egne erfaringer)
Forlag: Ordskælv
Årstal: 2021