Sådan tager vi imod nye

Mange af os har haft svært ved at tage første skridt ud af ensomheden og et liv præget af stilstand, og derfor gør vi os ekstra umage med at gøre starten som frivillig i Outsideren så nem som muligt.

Jeg havde siddet hjemme længe og havde haft svært ved at tage første skridt.

Tilbage i 2018 fik vi penge fra Velux Fonden til at undersøge, hvordan vi i Outsideren kan øge den enkeltes og vores samlede handlekraft gennem fælles projekter. Link til Med på Medborgerskab.

Der blev vi meget opmærksomme på, at der manglede en følelse af at være med i det store fællesskab i Outsideren, som gjorde det svært at få samlet folk om en fælles idé.

For mig har det været rart at kunne bidrage med mine egne erfaringer og se hvordan nye i Outsideren bedre bliver en del af foreningen og fællesskabet. Det kan kun blive bedre for de nye, at vi har fokus på dem fra start og inddrager dem. Det skal vi blive ved med.

Mulighed for at gå undersøgende til værk
Derfor satte vi os for at undersøge, hvordan man som ny både bliver en del af det lille fællesskab på et hold og det store fællesskab med alle de andre frivillige i Outsideren.

Velux Fonden valgte at støtte denne undersøgelse, som har givet os mulighed for at finde frem til, hvad der konkret skal til for at nye kommer godt med i Outsideren. Link til Projekt Getting On

Den gode modtagelse
Som noget af det første inter­viewede vi frivillige og ansatte ift. deres erfaringer og tanker om, hvordan vi tager imod nye, og hvordan det har været at være ny.

Vi var interesserede i at finde ud af, hvad der var anderledes ved at komme i Outsideren, og hvad vi skulle gøre anderledes – og bevare – for at alle nye kommer godt fra start.

Det blev hurtigt tydeligt, at nogle af de ting, vi allerede gjorde, var helt essentielle at holde fast i. Imidlertid manglede der et fokus på betydningen af de sociale aktiviteter, og hvordan de kunne være med til at samle folk på tværs af Outsideren.

Som et talerør for psykiatribrugere havde vi længe fokuseret på at producere viden omkring livet med psykiske lidelser gennem vores magasin, blogs og filmfestival mm.

Med det fokus overså vi, at nogle mennesker skal have længere tilløb end andre, og at vi kunne få flere med, hvis vi gjorde det muligt at komme med i eget tempo, og der var mulighed for forskellige deltagelsesformer. Der tegnede sig derfor et billede af følgende centrale punkter:

  • Fleksible deltagelsesformer
  • Alle bidrager, men på forskellig vis
  • Mulighed for at variere sit engagement
  • Legitimt at stemple ud og ind igen
  • Være og komme mere med i eget tempo

Balancen mellem det sociale og det faglige
Som en stemme i psykiatridebatten kommer de fleste til os, fordi de gerne vil dele deres erfaringer og viden til gavn for sig selv og andre.

Nogle er vant til at sætte ord på tanker og bruge deres erfaringer, nogle har endda gjort det, men er ramt af skrivebloke­ring, mens andre hverken har skrevet eller på anden vis delt deres erfaringer med andre.

Fordi vi synes, det er vigtigt at give flere mulighed for at deltage i debatten, har vi skabt en ramme for både at kunne give plads til dem, der vil i gang med det samme og dem, der har brug for mere tid til at finde deres stemme.

Det betød, at vi blev nødt til at spørge os selv, hvordan vi kunne gøre det og samtidig bevare vores identitet som et sted, hvor man bidrager og ikke er passiv modtager. 

En inddragende og dialogbaseret tilgang
Som en del af et projekt bliver ens skrivebordstanker ofte for rigide og utopiske, og derfor sørgede vi for tidligt at trykteste vores ideer for den gode modtagelse med et panel bestående af frivillige fra Outsideren.

Ikke overraskende havde vi ramt lidt skævt, så det blev en fast tilgang, vi brugte hele vejen gennem projektet, og som blev underbygget af de mange interview, vi lavede med nye frivillige gennem de to år.

Fælles for de mange dialoger vi har haft er, at der ikke er én vej ind i det store og lille fællesskab, der passer alle.

Der er mange veje ind i fællesskabet
Nogle følger den vej, som vi i fællesskab med de frivillige fandt ud af er den vej, vi typisk inviterer nye ind, mens andre kommer direkte fra at have hørt om os til at deltage på et hold eller som gæst til vores fredagshygge. Den oplagte vej ind i fællesskabet er at tage første samtale og herefter at deltage i et velkomstmøde, som bliver nærmere forklaret i det efterfølgende.

Første samtale
Et første møde, hvor du ved at tale med en frivillig eller ansat kan høre mere om Outsideren og finde ud af, om det er noget for dig. Det er også her, hvor vi gerne vil lære dig at kende ift. dine erfaringer, hvad der optager dig, og hvad du kunne tænke dig at blive en del af i Outsideren.

Velkomstmøde
På velkomstmødet møder du nogle af Outsiderens frivillige, der fortæller om deres vej ind i foreningen, og hvad de er engageret i. Vi fortæller også om foreningens historie, formål og det værdisæt, vores tilgang bygger på.

Sammen med de andre nye bliver du introduceret til de mange aktiviteter og muligheder, der er for at tage aktiv del i fællesskabet. Det er også her, vi taler om, at det er muligt at deltage og bidrage på mange forskellige måder – alt efter hvordan man har det.

Redaktionsmøde
En central del af vores arbejde er at formidle de erfaringer og oplevelser, som vi har. Vi starter hver uge med et åbent redaktionsmøde, hvor alle frivillige har mulighed for at dele ideer og status på det, de arbejder med.

Det er her, vi ofte finder nye fælles projekter – på tværs af aktiviteter og hold – og det er her vi taler om Outsiderens deltagelse i fx Psykiatritopmødet og Don’t Fear the Weird-filmfestival.

Fordi det er et åbent redaktionsmøde, kommer der både helt nye og dem, der har været med længe. Det er et sted, hvor du kan blive inspireret af andres engagement og selv bidrage, samtidig med at det er okay at være med på en lytter.

Hold
Outsideren er dem, vi er. Det betyder, at de hold, som vi har, afspejler de interesser og kompetencer, som vi samlet har. Nogle aktiviteter er periodiske, mens andre har kørt i flere år – fx er skriveholdet sammen med redaktionsmøderne en central aktivitet i Outsideren.

Social hygge
Det store fællesskab i Outsideren bindes sammen af forskellige sociale aktiviteter, såsom den månedlige fredagshygge, brætspil og Giv En Hånd-fredage, hvor vi ordner praktiske ting som fx at hænge billeder op.

Fra projekt Getting on:

https://outsideren.dk/wp-content/uploads/2022/03/Faellesskaber-for-alle.pdf