Eksplosiv stigning i antallet af psykisk syge børn

25% af skoleeleverne har en psykiatrisk diagnose

[Video]wbW6G8aoZ50[/Video]

Kilde antv.dk / Inslaget er produceret af ANTV. Indslaget er fra det sociale netværks konference om psykiatri.

Det har medført et voldsomt pres på psykiatrien, og krav om flere ressourcer til området.

Men en af landets førende eksperter på området, Gideon Zlotnik, mener ikke at problemet løses alene med flere penge.For spørgsmålet er: om det er børnene eller samfundet, der er mest sygt?

Læs Outsideren nr. 55 – et temanummer om børn med psykiske problemer

Du kan også se en mystisk informationsvideo fra Region H’s psykiatri her. Den minder om sikkerhedsinstruktionerne i et fly, lige før take-off.